Algas vastuvõtt linnakoolide esimestesse klassidesse     

Täna kell 12 avatakse Kuressaare linnavalitsuse veebikeskkond, kus saab esitada taotlusi 1. klassi astumiseks.

Taotluse esitaja isik tuvastatakse ID-kaardi või mobiili-ID abil, kuid soovi korral saab taotluse esitada ka paberil kas siis linnavalitsuse haridusosakonda või ühte Kuressaare linna üldhariduskoolidest.

1.–13. märtsil laekunud taotlusi ei seata ajalisse järjekorda ja need loetakse samaaegselt esitatuiks.

2016/2017. õppeaastal avatakse Kuressaare linna üldhariduskoolides kokku kaheksa esimest klassi: Kuressaare gümnaasiumis ja Saaremaa ühisgümnaasiumis mõlemas kolm ja Vanalinna koolis kaks klassikomplekti. Lapsele, kelle elukoht Kuressaare linnas või Lääne-Saare valla Kuressaare linna mõjupiirkonnas on rahvastikuregistris registreeritud pärast 31. detsembrit, määratakse kool, arvestades vabade kohtade olemasolu.

Taotluste läbivaatamist alustatakse 14. märtsil. Pärast 13. märtsi esitatud taotlused vaadatakse läbi nende laekumise järjekorras. Esimeste klasside nimekirjad avalikustatakse hiljemalt 18. märtsil.

Print Friendly, PDF & Email