Päästjad tahetakse valvekorraks koju saata (3)

Teisipäeval ilmus Eesti Päevalehes artikkel, milles kirjutati päästeameti juhtkonna plaanist muuta asutuse töö efektiivsemaks.

Kokkuhoiukohana nähakse komandos valves olevate päästjate arvu vähendamist: nimelt reageeriks osa päästjaid väljakutsele kodust. Suureneks ka vabatahtlike päästjate roll.

Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe kinnitas teisipäeval, et temani pole jõudnud ühtegi korraldust mõne ametikoha koondamiseks või kellegi töö ümberkorraldamiseks.

“Päevaleht võttis pajast ühe kartuli ja keerutas seda koorides näppude vahel niikaua, kuni midagi enam järel polnud,” kurjustas Lindmäe. Seda, et päästeamet kaalub võimalusi kokkuhoiuks, pidas ta igati normaalseks.

“Midagi hullu ei juhtu, kui Kihelkonna mehed istuvad kolmekesi päästeautosse ja sõidavad välja ning paagijuht tuleb kodust, kui ta elab komando lähedal ja järgneb neile natuke hiljem,” avaldas piirkonnajuht arvamust, kuid rõhutas, et sellist otsust ümberkorraldusteks tal pole.

Lääne päästekeskuse juht Ivar Kaldasaun leidis samuti, et EPL kajastas erinevaid muudatuste võimalusi päästealal ühekülgselt ja ilma seejuures nende muudatuste võimalikke mõjusid ja rakendamise võimalikkust hindamata.

“Päästeamet hindab ja analüüsib nii oma teenuste kvaliteeti kui ka arendamise võimalusi järjepidevalt ning nende analüüside üks osa on ka tõhususe ja kokkuhoiu võimaluste hindamine,” selgitas Lääne päästekeskuse juht.

Seejuures hinnatakse kõiki võimalikke tegutsemisvorme ning nii nende võimalike lahenduste mõju kui ka Eestis rakendamise võimalikkust.

“Näiteks väga mitmed Eestist oluliselt suurema elanike paiknemise tihedusega riikides kasutatavad koduse valve lahendused ei ole Eesti maapiirkondades võimalikud,” nentis Kaldasaun.

“Käesoleval hetkel ei ole tehtud mingit otsust Saaremaal komandode sulgemise osas,” rõhutas Kaldasaun.

Print Friendly, PDF & Email