Õpetajat tuleb tihtilugu otsida tikutulega

KLASSIÕPETAJA: Kuressaare gümnaasiumisse oleks hädasti vaja veel üht klassiõpetajat. Pildil on klassiõpetaja Virge Lember 5. klassile tundi andmas. RAUL VINNI

KLASSIÕPETAJA: Kuressaare gümnaasiumisse oleks hädasti vaja veel üht klassiõpetajat. Pildil on klassiõpetaja Virge Lember 5. klassile tundi andmas.
RAUL VINNI

Uusi õpetajaid otsivad nii Salme põhikool kui ka Kuressaare gümnaasium. Ülemäära palju tahtjaid sellesse ametisse just ei ole.

Alles see oli, kui KG õpetajad tegid lustaka paroodiavideo “Tujurikkuja” kuulsast  laulukesest. Kes viitsis video lõpuni vaadata, leidis sealt sõnumi, et kool otsib õpetajaid. Nali naljaks, kuid kool vajab tõepoolest ajaloo-, matemaatika- ja klassiõpetajat. Kuigi tööle tuleb asuda alles augustis, on õnged juba praegu välja visatud. Parvede viisi sööta siiski ei rünnata.

On nõuded ja on ka erandid

KG direktor Toomas Takkis ütleb, et vajadus uute töötajate järele on tekkinud erinevatel põhjustel. Nii ootabki kool kasvatusteaduste ja pedagoogikaalase bakalaureusekraadiga pedagooge. Takkise sõnul on õpetajatele kehtestatud nõuded, kuid on ka erandeid.

“Nendele nõuetele mittevastav kandidaat on võimalik palgata erandkorraks aastaks ja siis teha uus konkurss,” ütleb Takkis. Õpetajate põua tõttu tuleb teinekord ka sellist võimalust kasutada. “Klassiõpetajat otsime neljandale klassile, ajaloo- ja matemaatikaõpetaja puhul on soovitav, et inimesel oleks õigus õpetada nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis,” räägib direktor praegusele konkursile pandud ootustest.

Salme põhikool otsib klassiõpetajat 1. klassile. Kooli direktor Marika Pütsep ütleb, et talle teadaolevalt on 2016. aasta sügisel esimesse klassi tulemas 11 õpilast, kellest üks on erivajadusega. Pole veel selge, kas selle õpilase jaoks on eraldi õpetaja või on tal klassis tugiisik.

Pütsep märgib samuti, et riiklikult kehtestatud nõuded peaksid olema täidetud. Samas on temagi sõnutsi võimalik erandeid teha. Näiteks kui õpetaja on kooli lõpetamas või vajab ümberõpet. “Varasematel konkurssidel on kõigil klassiõpetajaks kandideerinutel erialane haridus siiski olemas olnud,” räägib Salme kooli direktor.

Lisaks aineõpetaja tööle on mõlemas koolis võimalused poolte kokkuleppel ka lisategevuseks. Takkis ütleb, et KG-s on need võimalused näiteks klassijuhatamine, aine- ja huviringide juhendamine, pikapäevarühm jms.

Pütsep toob välja, et nemad tunnevad puudust õpetajast, kes juhendaks ka algklasside näiteringi.

“Ja kui õpetaja oskab algklasside lastele programmeerimist õpetada, oleks kohe uus ja vajalik ring olemas,” ütleb Pütsep. Koolijuht lisab, et Salme koolis peetakse üldiselt oluliseks nüüdisaegsete digivahendite kasutamise oskust, tahet osaleda koos õpilastega erinevates projektides ning soovi end pidevalt täiendada.

Samamoodi nagu ametinõuded, on riiklikult paika pandud õpetaja miinimumpalga määr. Täisametikohaga on see 958 eurot kuus. Lisaks veel kõikvõimalikud lisatasud klassijuhatamise või ringi juhendamise eest.

Peab meeskonnaga klappima

Marika Pütsep ütleb, et neil on otsitavale õpetajale kohe 85 eurot klassijuhatamise tasu juures. Pütsep lisab, et paraku ei ole neil ette nähtud näiteks sõidukulude tasumist, kui õpetaja käib linnast Salmele tööl. Toomas Takkise sõnul on Kuressaare gümnaasiumis igasugu lisatasud poolte kokkuleppel ja läbirääkimiste küsimus.

Mõlemad koolijuhid ütlevad, et õpetaja peab meeskonnaga klappima ja kooli väärtusi hindama.

Saare maavalitsuse haridus– ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters ütleb, et üldiselt on maakonna koolides vajalikud õpetajad olemas.

Sellised otsingud, nagu KG ja Salme põhikool teevad, on tingitud pigem ettenägematutest asjaoludest ega ole ülemäära sagedased. “Minu andmetel on väga otsitud just reaalainete – matemaatika- ja füüsikaõpetajad,” ütleb Raivo Peeters.

Print Friendly, PDF & Email