Kuressaares asub tegutsema perelepitaja

Teisipäevasel Kuressaare linnavalitsuse istungil otsustati sõlmida linnavalitsuse ja FIE Liivia Vachti vahel perelepituse teenuse osutamise leping, mis kehtib 31. detsembrini.

Linna pressiesindaja Kristiina Maripuu selgitas, et perelepituse eesmärk on suunata osapooli neutraalse inimese vahendusel leidma võimalikke lahendusvariante laste, raha- ja omandiküsimustes.

“Perelepitaja aitab leida võimalusi, jõudmaks ühistele otsustele nii hetkeolukorras kui ka tulevikus,” kinnitas Maripuu. Üks seanss kestab 90 minutit.

Enamlevinud vaidlusküsimused perelepituses on laste hooldamise ja kasvatamisega seonduvad küsimused, laste majandusliku toetamisega seonduvad küsimused, laste elukoha ja muu elukorraldusega seonduvad küsimused pärast vanemate lahkukolimist ning ühise kodu ja kinnisvaraga seonduvad küsimused pärast abielulahutust.

Perelepitus aitab lahendada suure osa erimeelsustest lapsevanematel, kes vajavad abi oma lapse elukorralduslikes küsimustes kokkuleppe saavutamiseks, leida lahendid probleemidele kohtuväliselt, kiirendada asjade käiku, säästa kohtukulude arvelt raha ja aega ning aitab ka lastel vanemate lahkuminekuga kergemini toime tulla.

Samuti aitab see parandada suhteid lapse ja hooldusõigust mitteomava vanema vahel, lapsevanematel teha parimaid võimalikke kokkuleppeid lähtuvalt laste arengulistest vajadustest, tõhustada osapoolte vahelist vastutulelikkust kokkulepete saavutamisel ning suurendada mõlema osapoole rahulolu kokkulepete osas.

Maripuu nentis, et sellise teenuse lepingut pole Kuressaare linnal varem olnud.

Print Friendly, PDF & Email