Pöide vaagib täna Leisi liitumiskutset (3)

Koit Kelder

Täna on Pöide volikogus täiendava päevakorrapunktina arutusel Leisi valla ettepanek alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.

Leisi tegi ettepaneku liitumisläbirääkimisteks Pöide ja Orissaare vallale läinud nädalal. Kolme omavalitsuse ühinemisel võiks tekkida umbes 4700 elanikuga Ida-Saare vald, mille loomine on ka varem päevakorral olnud.

Pöide volikogu hakkab liitumisteemat käsitlema juba kolmandat korda. Esimest korda tõstatas Ida-Saare valla küsimuse 2012. aastal Koit Kelder (pildil), kes toonase volikogu esimehena ärgitas Pöide vallavolinikke tegema liitumisettepanekut Orissaare, Laimjala ja Muhu vallale. Sellest siiski asja ei saanud ja Kelder loobus sama aasta novembris ka volikogu esimehe kohast.

“Ei taha kõlada rikkis grammofonina, aga kordan jälle, et vastavalt põhiseadusele otsustavad ja korraldavad kohaliku elu küsimusi kohalikud omavalitsused,” rääkis Kelder Saarte Häälele selle nädala alguses. “See ei ole võimalus, vaid kohustus ja selles valguses tunnustan ja kiidan Leisi volinikke, et nad on võtnud initsiatiivi ja teemaga tegelevad,” lisas ta.

Mullu jaanuari lõpus tegi uue katse Pöide volikogu esimees Marina Treima, kes tõi volinike ette eelnõu kutsuda läbirääkimistele Orissaare ja Laimjala. Paraku ei läinud see läbi ja ettepanek jäi naabervaldadele tegemata.

“See ei arenenud edasi jah, aga aeg on edasi läinud ja aeg aitab asjadel muutuda. Täna on teine olukord,” sõnas Treima teisipäeval. “Mina olen optimistlik,” lisas ta.

Kelderi sõnul pole vahet, kas jutt käib suurest või väikesest ühinemisest, tulemus saab olla positiivne vaid juhul, kui “luik, vähk ja haug unustavad hetkeks, kes nad on, ja saavad aru, et sõltumata liikumise viisist, teest ja suunast on sihtpunkt sama”.

Samas ei ole ühinemisprotsessis Kelderi sõnul ainuõigeid vastuseid ja lahendusi. “Mida informeeritumad on otsustajad, seda suurem on lootus, et langetatakse parim otsus. Isegi kui see on valik kahe halva variandi vahel, nagu Leisi rahvas ütleb,” märkis ta. Orissaare volikogu arutab Leisi ettepanekut ilmselt 23. märtsi istungil.

Mehis Tulk, Raul Vinni

Print Friendly, PDF & Email