Pähklasse rajatakse 500 paneeliga päikesejaam (2)

Uuenduskuur: Tootmispiirkonnas paikneval 1701 m² suurusel kinnistul seisab praegu amortiseerunud kuur, mis lammutatakse. TAMBET ALLIK

Uuenduskuur: Tootmispiirkonnas paikneval 1701 m² suurusel kinnistul seisab praegu amortiseerunud kuur, mis lammutatakse.
TAMBET ALLIK

Tartu ettevõte Helioest OÜ kavatseb rajada Pähkla külas asuvale kinnistule kuni 100 kW võimsusega päikeseelektrijaama.

“Plaanid on natuke suuremad, kui esmapilgul võib-olla paistab, aga ei ole mõtet liiga vara rääkida,” ütles Helioest OÜ juhatuse liige Priit Pikk. Kui osa toodetud elektrist läheb müügiks, siis teise osa tarbib elektrijaama kõrvale rajatav üks teistlaadi ettevõtmine, mille kohta esialgu infot veel ei anta.

Priit Pikk rääkis, et Pähkla küla valiti jaama rajamiseks seetõttu, et selles külas asub tema elukaaslase vanematekodu. Lisaks on Saaremaal väga hea päikesekiirgus ning ka liitumispunkt võrguga asub vaid poolesaja meetri kaugusel.

Lääne-Saare vald väljastas jaama projekteerimistingimused ja maanteeamet kooskõlastused, aga elektrijaama võimsus on veel otsustamata. Ilmselt tuleb see 70–100 kW, maatükile pannakse ca 500 päikesepaneeli. Ka ei ole ettevõte Priit Pika sõnul veel ära otsustanud toetuse küsimist, sest toetusega kaasneb rida kohustusi. Jaama on võimalik ehitada ka oma vahenditega, kui teha seda etapiviisiliselt.

Tartu ettevõttele ei ole Pähkla küla elektrijaam sugugi ainus ettevõtmine Saaremaal. Helioest on Saare maakonnas olnud osaline kuue päikeseelektrijaama rajamisel, muu hulgas on osaletud ka maakonna suurima, Saaremaa lihatööstuse päikseelektrijaama rajamisel.

Print Friendly, PDF & Email