Muhus arutati reovee vastuvõtmise probleeme (1)

Muhu vallavolikogu arengukomisjon soovitab muhulastel tühjendada reovee kogumismahutid võimalusel enne suvist kõrghooaega.

Soovitused on mõeldud ajutise lahendusena möödunud suvel Liiva reoveepuhasti purunemisele järgnenud reovee vastuvõtmise häiretele puhastusseadme purglas.

Kõne all oli ka 30–50 m³ vahemahuti soetamine, kogumiskaevude tühjendamiseks täiendavate teenusepakkujate otsimine ja Muhu valla kommunaalameti traktori haakele uue kogumistsisterni soetamine.

Koosolekul Liiva puhasti probleemidest ülevaate teinud Kuressaare Veevärgi juhatuse liige Ain Saaremäel selgitas, et Liiva keskus on arenenud väga kiiresti.

Puhastisse suunduva olmereovee osakaal on liiga väike, võrreldes väikeettevõtlusest ühiskanalisatsiooni suunduva ja eramajapidamistest purgimissõlme toodava väga rammusa reoveega. Puhastil on küll piisavalt mahulist võimsust, aga puhastusvõimsust ei ole.

Arengukomisjon pidas vajalikuks leida konsultant, kes koostab puhastile uue tehnoloogilise skeemi ja eskiisprojekti, ning planeerida valla eelarvesse konsultandi- ja projekteerimise kulud. Uue lahenduse rajamiseks tuleb vallal hakata otsima rahastamise võimalusi ja taotlus ette valmistada.

 

Print Friendly, PDF & Email