Kaks kõva kivi head jahu ei tee (16)

LAHKUMISKÕNE: Lääne-Saare vallavolikogu liikmed kolmapäeva õhtul kuulamas Andres Tinnot, kes teatas tagasiastumisest vallavanema kohalt. RAUL VINNI

LAHKUMISKÕNE: Lääne-Saare vallavolikogu liikmed kolmapäeva õhtul kuulamas Andres Tinnot, kes teatas tagasiastumisest vallavanema kohalt.
RAUL VINNI

Seoses Lääne-Saare vallas tekkinud võimutüliga küsisime vallavolinikelt, mida nemad konflikti põhjuseks peavad ning kuidas võiks olukord laheneda.

Ülar Tänak:

Viimasel ajal on esile kerkinud eriarvamused, mille baasilt on keeruline edasi minna. Probleemide lahendamise positiivset arengut on takistanud ka erinevad arusaamad tööeetikast. Heade tulemuste eelduseks on omavaheline suhtlemine ja näost näkku kohtumine ning edasiste plaanide arutamine. Sellise eelduse puudumist võib lugeda ka põhjuseks, miks eelarve- ja arengukomisjon ei ole nii efektiivne, kui ta olla võiks. Olukord saabki laheneda siis, kui suudetakse taastada normaalne konstruktiivne suhtlus.

Maidu Varik:
See tuli mõneti ootamatult, et vallavanem sellise sammu tegi, aga teine pool oli see, et eelarve- ja arengukomisjoni sisemine töö ikkagi ei sujunud, ei toiminud. Eks selle koha pealt ole vallavanemal õigus – see komisjon peaks vallavanemale olema abivahend töös ning on ilmselge, et see koostöö peaks toimima. Muidugi on kahju, aga seal taga on pigem isikute vaheline konflikt. See on siis võimul oleva koalitsiooni küsimus, kuidas oma tööd paremini teha. Võib-olla see Tinno tagasiastumise samm oli natuke liiga dramaatiline, oleks ehk olnud teisi lahendusi ka.         

Priit Penu:
See on naljakas olukord, kus mõlemal – nii vallavanem Andres Tinnol kui ka Mart Maastikul on ilmselt õigus ja mõlemad ilmselt teevad kõiki asju oma parima äranägemise järgi.
Vahel inimeste parimad arvamused põrkuvad. Arvamuste paljusus ongi see, mis edasi viib, aga kahjuks on praegune olukord meid tagasi viinud. Mina arvan, et palju hullem on see, kui kõik marsivad rahulikult ühes suunas, ilma et keegi küsiks, kuhu me läheme.
Mina siin pahatahtlikkust kindlasti ei näe. Igal volikogu liikmel on õigus küsida, iseasi, mis toonil ja kuidas. Mina pole ka paljude asjadega nõustunud, olen ka küsinud ja olen vallavanemalt vastuseid saanud – see on igati loomulik.
Kuna mõlemad – nii Tinno kui ka Maastik – on võimekad inimesed, loodan, et nad jätkavad valla teenistuses.

Lembit Õunaid:
Kõik põhjused on ju kenasti kirjas, ma ei oska sellest midagi rohkemat arvata. Meie külaelukomisjonis saame kenasti läbi ja vallavalitsusega teeme ka koostööd. Arengu- ja eelarvekomisjonis on asjad tõesti sassis. Eks aeg näita, on seal süüdlast või pole. Inimesed on erinevad ja igaühel omad arvamused.
Kui Maastik ka nüüd kohale ilmub, eks siis kuuleme-näeme, kuidas kokkuleppele jõutakse, enne ei tea midagi. Kaugelt juhtimine pole ikka päris õige. Silmast silma suheldes saab need asjad võib-olla ära lahendada.

Tõnu Munk:

Ilmselgelt soovivad mõlemad tüli osapooled seista valla heakäekäigu eest. Kuna arusaamad, mida ja kuidas peaks tegema, ei ole klappinud, oleks parim lahendus korraks aeg maha võtta ja asjad omavahel rahulikus õhkkonnas läbi rääkida. Nagu vanarahvaski ütles: “Võta pits ja pea aru!” Avalik madistamine valla arengule küll kuidagi kasuks ei tule.

Maret Metsmaa:
Mina lepin nende põhjustega, mis vallavanem välja tõi. Mis oleks lahendus? Normaalselt aetakse asja nii, et räägitakse läbi, kuulatakse ära mõlema poole argumendid ja siis otsustatakse, kas ja kuidas on võimalik edasi minna.

Pille Mägi:
Inimsuhted on keerulised. Igaüks võib oma arvamust avaldada, aga kindlasti on selle olukorra puhul natuke ka jonniajamist. Igaüks saab oma tööd alati paremini teha, samas ei saa ma täiesti päri olla sellega, nagu oleks päris juhtimine see, et kuidas vallavanem ütleb, nii on.
Muidugi on igal volinikul õigus arvamust avaldada, aga mina eeldan, et seda tehakse komisjonis. Volikokku tuleme ikkagi otsustama ja siis ei pea enam põhjendama, miks keegi on nii otsustanud. Vastasel juhul ei ole meil ju mõtet komisjonides koos käia, kui seal ei saa eriarvamusi välja öeldud ja asju läbi vaieldud. Kõigil inimestel, kes praegu on laua taga, on mandaat. Kui oled teinud halbu otsuseid – küll valijad karistavad sind selle eest ja tagasi sind ei valita.
Praegune olukord on ka sellepärast keeruline, et konflikti üks osapool on hoopis välismaal. Mina pean õigeks seda, et kõik osapooled, kes on selle asjaga seotud, peaksid selle silmast silma ära klaarima – virtuaalne suhtlus seda ei asenda ja kirju võib tõlgendada igat moodi. Näis, kuidas need läbirääkimised lähevad. Mina leian, et meil pole laua taga ühtegi inimest, kellega ei ole võimalik koostööd teha.

Meelis Sepp:
Mina ei puutu üldse asjasse, mis mul ikka kommenteerida. Las kätšivad omavahel, katsugu ise, kuidas hakkama saavad. Seda, missugune ja millal lahendus võiks tulla, mina ei tea – see on nende probleem.

Liia Raun:
Erimeelsuste tekkimise põhjustele on hinnangut anda raske. Võib-olla ei ole info liikunud kõige sujuvamalt ja efektiivsemalt. Loodan, et ka edaspidi on vallavalitsuse ja volikogu liikmetel võimalik teha tulemuslikku koostööd, kus peetakse jätkuvalt oluliseks kõigi ühisvalla kodanike huve ja valla arengut.

Koit Voojärv:
Tüli see vähemalt minu arvates ei ole. Pigem on asi selles, et töö, mis on vaja komisjonis ära teha, on lihtsalt tegemata jäänud. Kui komisjoni seest tulevad lahkarvamused, siis need pannakse kirja, oma seisukohad esitatakse eestseisusele. Praegu ei ole aga ühte komisjoni esimeest kohal olnudki, kes oleks oma arvamused osanud välja öelda, et aeg maha võtta ja asju arutada. Küsimused esitatakse valel ajal ja üsna suures mahus. Volikogu materjalid tulevad kõigile volinikele tegelikult juba teisipäeval või kolmapäeval, aga probleemid tõusevad esmaspäeva hommikul või pealelõunal ja eestseisus on juba esmaspäeval kella viiest õhtul. See, et kõik on vales järjekorras, ongi probleem.

Ma ei sea kahtluse alla Mart Maastiku esitatud küsimuste vajalikkust, aga need tulevad valel ajal. Võib-olla on tal oma tegemisi nii palju, et ta ei jõua nii palju süüvida, kui peaks või tahaks.
Kui Urmas Lehtsalu ei suuda tema valimisliitu kuulunud Mart Maastikule selgeks teha, et komisjonis ongi asjade selgitamise ja vaidlemise aeg ja koht, siis tuleb üle vaadata, kes need inimesed on, kes suudaksid konstruktiivset koostööd teha. Ise näen seda, et Reformierakonna käes on kõik võimalused. See asi tuleb kuidagi ära lahendada ja uuesti tööle panna. Katki pole iseenesest midagi, olukord laheneb ehk üsna kiiresti ja eelarve saab õigel ajal vastu võetud.

Neeme Virveste:
Karta on, et siin on paar asja kokku langenud, millele vallavanem vaatab üht ja arengukomisjon teistmoodi. Seal pole tegemist Maastiku kiusuajamisega. Kui inimene esitab väga loogilisi küsimusi, et asi ära otsustada ja teistele volinikele ka teada anda, mis meid ees ootab ja kui palju miski maksma hakkab, aga vallavanem ei taha vastuseid anda, siis – kuidas keegi seda vaatab. Mõni vaatab vallavanema seisukohalt, mõni Mart Maastiku omalt.
Milline võiks lahendus olla, ei oska ma praegu öelda. Pigem kipub olema tunne, et vallavanem tahab arengukomisjoni esimeest välja vahetada. Ja siis hakkab see rong jälle edasi sõitma. Minule näiteks ei meeldinud see Saaremaa Valsi ostmine ega mõnigi teine asi, aga kahjuks paari inimesega midagi ära ei tee.

Tauno Klütsnik:
Kaks kõva kivi – ega nad head jahu jahvata. Minu nägemus on see, et vald toimib ja ühinemine on väga edukalt läbi viidud. Sotsiaalkomisjonis on vanadekoduteema väga edukalt lahendatud – eakad saavad endale ilusa kodu. Arvan, et Mart ajab lihtsalt oma kiusu, ega seal muud ole.  Mis oleks lahendus, ei tea. Tinno tagasiastumine ei ole hea lahendus. Keda siis järgmise vallavanemana nähakse? Maastikule on vallavanema kohta pakutud, vallavanemaks hakkama nõus ta polnud, aga plõksima on vali mees. Hakaku siis vallavanemaks ja näidaku oma juhtimisviisi!

Villi Pihl:
Praegune olukord sai alguse ikkagi sellest ajast, kui arutati Saaremaa Valsi ostu. Siis läksid arvamused lahku ja tulemus on nüüd näha. Arengu- ja eelarvekomisjoni töös on ka enne olnud lahkarvamusi töökorralduse suhtes. Kuna see on üks tähtsamaid komisjone, siis peavad nad vallavanemaga konstruktiivselt lävima. Nad ei pea olema alati ühel meelel, aga nagu Urmas Lehtsalu ka ühes eelmises artiklis on öelnud, et töö toimub ikka komisjonides või veel varemgi arutades. Mina olen küll oma küsimustele vastused saanud, kas komisjoni koosolekul, eestseisuses või ise vallavalitsuse liikmetega suheldes.
Olukord on kindlasti pingeline, aga küll see ära lahendatakse. Uued kokkulepped, uued jaotused jne.

Boris Lehtjärv:
On täiesti normaalne, et volikogus esitatakse eelnõude ettekandjatele küsimusi. Mina seda võimutüliks küll ei peaks. Kuna praegune olukord on nii värske, siis küsimusele, milline oleks lahendus, ma vastust ei tea. Aga eks volikogu tule kindlasti peatselt kokku ja leitakse normaalne lahendus, et sisulise tööga edasi minna.

Mati Mägi:
Kuna volikokku valitud inimesed on rahva teenistuses, ei tasuks eriarvamuste, omavaheliste  probleemide ja intriigidega niimoodi üle pingutada. On inimesi, kes lihtsalt ei saa teistega läbi – pean siin silmas nii Tinnot kui ka Maastikku. Kui sa aga oled avalikus teenistuses, siis pead läbi saama ja arvestama kõigiga. Ehk laheneb asi ära – see tuleb korda ajada. Need kaks poolt peavad omavahel rääkima ja ehk nad lepivad rahulikult kokku. Ja kui ei lepi, astugu kõrvale – eks volikogul tule siis valida teised variandid. Tinno tagasiastumine oli väljapääs. Muidu jääb aastaeelarve vastu võtmata.

Urmo Talistu:
Ega minu arvamus vallavanema omast suurt erine. Eks see konflikt isikutevaheline ole – Mart Maastik näeb asja oma mätta otsast, vallavanemal on aga teised seisukohad. Kui koostöö ei toimi, siis tuleb paratamatult midagi teha, midagi muuta. Mõlemad peaksid maha istuma, suu puhtaks ja mõtted selgeks rääkima.

Eldur Torn võimutüliteemat kommenteerida ei soovinud.

Print Friendly, PDF & Email