Vastuvõtt Kuressaare koolide 1. klassidesse algab 1. märtsil

2016/2017. õppeaastal avatakse Kuressaare linna üldhariduskoolides kokku kaheksa esimest klassi: Kuressaare gümnaasiumis ja Saaremaa ühisgümnaasiumis mõlemas kolm ja Vanalinna koolis kaks. Taotluste vastuvõttu alustatakse 1. märtsil kell 12.

“1.–13. märtsil laekunud taotlusi ei seata ajalisse järjekorda ja need loetakse samaaegselt esitatuiks,” selgitas Kuressaare abilinnapea Tiia Leppik, viidates, et taotluse suhtes ei pea muretsema, kui ruttu see esitatud sai. “Igale lapsele, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistri andmetel Kuressaare linn või Lääne-Saare valla poolt määratud Kuressaare linna mõjupiirkond, on õppimisvõimalus Kuressaare linna üldhariduskoolis tagatud.”

1. märtsil avatakse taotluste esitamiseks linnavalitsuse kodulehel www.kuressaare.ee veebikeskkond, kus taotluse esitaja isik tuvastatakse ID-kaardi või mobiili-ID abil. Soovi korral saab taotluse esitada ka paberil linnavalitsuse haridusosakonda või ühte Kuressaare linna üldhariduskoolidest.

Kooli määramisel lähtub komisjon, kuhu kuuluvad linnavalitsuse, Lääne-Saare vallavalitsuse ja koolide esindajad, kooli õpilaskohtade arvust ja õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha lähedusest koolile, arvesse võetakse pere teiste laste õppimist samas koolis, lapsevanema töötamist samas koolis ja võimalusel lapsevanema soove.

Hariduslike erivajadustega lastele on tingimused loodud Saaremaa ühisgümnaasiumis, kuhu suunab nõustamiskomisjon.

Elukohajärgse kooli määramiseks saab avalduse esitada lapsevanem või lapse seaduslik esindaja, kellel on rahvastikuregistri järgi lapsega ühine elukoht, seejuures lähtutakse andmetest 31. detsembri seisuga. Lapsele, kelle elukoht Kuressaare linnas või Lääne-Saare valla Kuressaare linna mõjupiirkonnas on rahvastikuregistris registreeritud pärast 31. detsembrit, määratakse kool, arvestades vabade kohtade olemasolu.

Taotluste läbivaatamist alustatakse 14. märtsil. Pärast 13. märtsi esitatud taotlused vaadatakse läbi nende laekumise järjekorras. Esimeste klasside nimekirjad avalikustatakse hiljemalt 18. märtsil.

Kuressaare linnavalitsus

 

Print Friendly, PDF & Email