Naabrivalve – hooli, märka, reageeri!

Sel kuul allkirjastati vallavalitsuse, politsei, Eesti Naabrivalve ja Sikassaare sektori vahel neljapoolne leping naabrivalve piirkonna moodustamiseks Sikassaare külas. Liitus neli majapidamist. Lääne-Saare vallas on see esimene naabrivalve piirkond, Saaremaal kokku on aga kaheksa naabrivalvesektorit, kuhu kuulub 115 majapidamist.

Sektori vanema Anne Linnu sõnul jõuti Sikassaare sektoris elanikega arutades järeldusele, et oleks mõttekas tugevdada turvalisust. Kaasa aitasid sellele otsusele aasta jooksul toimunud vargused ja sissemurdmised majapidamistesse öisel ajal.

Lisaboonuseks on naabrivalveliikumisega kaasnev ühtekuuluvustunne ja ühise tegutsemise rõõm. Paigaldatud naabrivalvesildid annavad teada, et piirkonna inimesed suhtlevad omavahel ja hoolivad üksteisest. Naabrivalvega liitumine on odavaim turvalisuse tõstmise viis.

Kuidas naabrivalvega liituda:

  1. Naabrivalvega alustamise eelduseks on sinu huvi kodukoha turvalisuse parandamise vastu.
  2. Jaga oma mõtet naabriga.
  3. Naabrivalveliikumist võib tutvustada näiteks külapäeval, ühistu koosolekul või ka näiteks naabreid hoovi kokku kutsudes.
  4. Naabrivalvega liitumise soovi korral valige endi hulgast tulevase naabrivalvesektori vanem.
  5. Naabrivalve vanem esindab naabrivalve piirkonna liikmeid koostööpartneritega suhtlemisel.
  6. Koostage ühingust või Eesti Naabrivalve kodulehelt saadud blanketil elanikest, kes soovivad naabrivalvega liituda, nimekiri ja edastage see naabrivalve ühingule.
  7. Naabrivalvesektor/ -piirkond saab alguse ühingu ettevalmistatud koostöölepingu sõlmimisega.

Uue sektori liikmed saavad infomapi vajalike kontaktide ja nõuannetega turvalisuse parandamiseks. Naabrivalve piirkonna märgistamiseks saate tasuta vajaliku arvu plakateid ja kleebiseid. Liitumistasu on 1 euro majapidamise või korteri kohta ja aastamaks samuti 1 euro. Juriidilise liikme maks on vastavalt 10 eurot ja 10 eurot.

Märtsi viimasel päeval, 31.03 kell 17.30 toimub Kuressaares politseimajas turvalisuseteemaline infoõhtu. Osa võtavad politsei, päästeameti, naabrivalve ja omavalitsuste esindajad, kes vastavad ka küsimustele.

Naabrivalvega liitumisest huvitujad leiavad vajalikku infot ka MTÜ Eesti Naabrivalve kodulehelt: http://www.naabrivalve.ee.

Jüri Siim, Eesti Naabrivalve maakondlik arendusjuht

Print Friendly, PDF & Email