Tammiavadele plaanitakse raha küsida LIFE-programmist (3)

Väikese väina tammiavade ehitust käsitleva töörühma üleeilsel nõupidamisel kaaluti võimalust taotleda Väikese väina tammiavade ehitamiseks raha rahvusvahelistest fondidest, näiteks Läänemere piirkonna arendamiseks mõeldud toetusskeemidest või Euroopa Liidu LIFE-programmist, vahendas keskkonnaministeeriumi pressiesindaja Berit-Helena Lamp.

Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist Merike Linnamägi selgitas, et  keskkonna suunal on 2016–2017 esitatavatel taotlustel Euroopa Komisjoni poolne panus 60% abikõlblikest kuludest ehk vähemalt 40% rahastust tuleb endal lisaks leida.

Keskkonna programmis on välja toodud mitmed eelistatud suunad ja neist ühte sobiksid tammi avad Linnamägi hinnangul hästi.

Linnamägi lisas, et selliseid suuri konkreetsete tulemustega projekte toetab LIFE-programm üldiselt hea meelega. LIFE-projektidel on taotlusvoor kord aastas. 2016. aasta vooru täpsed ajad ei ole veel teada.

Kuigi keskkonnaameti koostatud Väikese väina hoiuala kaitsekorralduskavas on tammiavade projekteerimine planeeritud aastaks 2019, soovivad väinaga piirnevad kohalikud omavalitsused alustada sellega kohe, märkis Berit-Helena Lamp.

Kohene tegevustega alustamine pole võimatu, kuid eeldab kohalike omavalitsuste, keskkonnaameti, maanteeameti ja kohalike huvirühmade kokkusaamist ja tööülesannete ära jaotamist.

 

Print Friendly, PDF & Email