Valla rahvastik 2015

2015. aasta kogutulemus oli Lääne-Saare vallas elanikkonna vähenemine 21 inimese võrra. See on meie suurust arvestades küllaltki väike miinus – 0,29%.

Kui kevadel tundus, et inimesed kirjutavad end vallast välja vaidluse tõttu haridusruumi küsimustes Kuressaare linnaga, soovides tagada oma lapsele kooli- või lasteaiakoht, siis aasta kokkuvõttes võib öelda, et linna lähiümbruses elanike arv hoopis suurenes, vähenemine tuli mujalt. Kogumuutus –21 jaguneb pea võrdselt rände (sisse kirjutas end 259, välja 269 inimest ehk –10) ja loomuliku iibe (sünde 74, surmasid 85 ehk –11) vahel.

Meie külad jagunesid rahvaarvu muutuse järgi täpselt kolmeks. Kasvavate külade grupis olid kõige ees nt Lümanda-Kulli (11–14 inimest), Aula-Vintri (16–20 in), Taritu (21–26 in), Vendise (23–28 in), Pärni (15–18 in), Kaarma Kirikuküla (25–30 in). Need külad ei ole küll kõige suuremad ja muutused neis ei pruugi tunduda märkimisväärsed, kuid tegelikult on just eriti neis, keskustest kaugemal, iga inimene kulla hinnaga ning elanikkonna suurenemine omaette tubli saavutus. Kantidest kasvasid enim Vaivere-Muratsi kant (14 in), Kudjape (14 in) ja Sauvere (9).

Täpselt kolmandikus küladest-alevitest rahvaarv ei muutunud. Vähenemised andsid end enim tunda Karala (–14 in), Aste (–23 in) ja Kärla (–11 in) kandis. Rõõmustas laste sündimine, neid sündis Aste kandis 11, Kärla ja Lümanda kooli piirkonnas 12, Randvere-Kaarmise kandis 9, Kaarma kandis 8, Kudjapel 7, Nasva kandis 6, Upa-Tahulas 4, Eikla kandis 3 ja Vaivere-Muratsi kandis 2.

Kokkuvõtteks võiks öelda, et muidugi oleks positiivne iive parem, kuid arvestades meie suurust ja maakonna üldist demograafilist olukorda, ei saa 2015. a tulemuse üle ka eriti kurta. Jääb ikka soovida, et inimesed leiaksid meie vallas endale kodu, et teeksime kõik endast oleneva, elamaks pika ja terve elu, ning et ikka sünniks tublidesse peredesse armastatud lapsi.

Jaanika Tiitson, vallavalitsuse liige

Print Friendly, PDF & Email