Peagi avanevad võimalused LEADER-toetuse taotlemiseks

Saarte koostöökogu on üks 26-st LEADERi tegevusgrupist Eestis, kes vahendab Maaelu Arengukava alusel Eesti maapiirkondade arendamiseks ettenähtud LEADER-toetust. Saarte koostöökogul on 91 liiget – meie liikmeskonnas on maakonna ettevõtjaid, mittetulundusühinguid ning kõik Saare maapiirkonna omavalitsused.

Kõik 26 LEADERi tegevusgruppi koostasid selle aasta sügiseks oma strateegia, mis on iga piirkonna oma nägu – koostatud just selle piirkonna inimeste endi kirjeldatud maapiirkonna probleemidest ja vajadustest lähtuvalt, kuid arvestades siiski LEADERi põhimõtteid.

Meie tegevusgrupi strateegia on kättesaadav meie kodulehel http://skk.ee/strateegia-2015-2020/ ning näeb ette võimalusi strateegia elluviimiseks kolme toetusmeetme abiga.

Meede 1 – Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus.

Meede 2 – Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine.

Meede 3 – Piirkonna arengut ja ettevõtlust edendav ühistegevus ja koostöö.

Kõige varem, 31. märts kuni 14. aprill, on plaanis taotluste vastuvõtt meetmesse 2, mille raames toetatakse tegevust piirkonna kultuuripärandi ja traditsioonide hoidmiseks ja arendamiseks. Tegevuse fookuses on kogukondade sidususe suurendamine ühistegevuse kaudu ning uuenduslikud lahendused ja võimekuse arendamine piirkonna jaoks oluliste kogukonnateenuste pakkumisel.

Meetme 1 ehk maapiirkonna ettevõtjate konkurentsivõime suurendamiseks ettenähtud projektitaotluste vastuvõtt on planeeritud septembrikuusse.

Oma projektiideest tasub rääkima tulla meie nõustajatega, kes oskavad hinnata abikõlblikkust ja aidata toetustaotlust kirjutada. Nõustamisaja saab kokku leppida, kirjutades oma ideest ja nõustamissoovist aadressil
info@skk.ee.


LEADER-meetmete infopäevad taotlejatele toimuvad üle Saaremaa järgmiselt:

  • 22.02 kl 16–18 Hellamaa külakeskuses (Muhu vald)
  • 25.02 kl 18–20 Ruhnu rahvamajas (Ruhnu vald)
  • 29.02 kl 16–18 Võhma koolimajas (Mustjala vald)
  • 29.02 kl 16–18 Kihelkonna rahvamajas (Kihelkonna vald)
  • 1.03 kl 16–18 Tornimäe rahvamajas (Pöide vald)
  • 2.03 kl 16–18 Sandla kultuurimajas (Pihtla vald)
  • 3.03 kl 16–18 Nasva klubis (Lääne-Saare vald)

Terje Aus, Saarte koostöökogu tegevjuht

Print Friendly, PDF & Email