Lääne-Saare vallas hakkas kehtima uus koerte ja kasside pidamise eeskiri

Lääne-Saare vallavolikogu võttis 27. jaanuaril oma määrusega nr 3 vastu koerte ja kasside pidamise eeskirja Lääne-Saare vallas.

Eeskiri sätestab koerte ja kasside kui lemmikloomade pidamise nõuded Lääne-Saare valla territooriumil. Eeskirja mõte ja vajadus on reguleerida koera- ja kassipidajate kohustusi, et ennetada loomade pidamisega kaasnevaid ohte teiste isikute tervisele ja varale, kuid samaaegselt reguleerida ka loomade kaitse tagamist, sh hulkuvate loomade püüdmist ja pidamist.

Vastuvõetud eeskirja kohaselt tuleb Lääne-Saare valla territooriumil peetavad kassid ja koerad märgistada mikrokiibiga ja kanda üle-eestilisse lemmikloomaregistrisse (www.llr.ee) hiljemalt 1.09.2016. Erisus kehtib kinnisel territooriumil peetavate kasside suhtes. Eeskirjas tuuakse välja ka korrakaitseseadusest tulenev kohustus tagada inimeste öörahu ning nõue, et loomapidajad peavad tagama loomade pidamisest tekkiva häiringu lõpetamise.

Täpsem info eeskirjast, mis on kättesaadav Riigi Teatajas ja Lääne-Saare valla kodulehelt “KESKKOND ->lemmikloomad” alt.

Oma lemmikuid on võimalik kiibistada:

  • Taluapteegis (Tallinna tn 30, Kuressaare) hinnaga 7 eurot/loom;
  • FIE Margus Birkenfeldti juures (Karja 3, Kuressaare) hinnaga 10 eurot/loom;
  • veterinaararst Aili Viin (sõidab koju kiibistama) hinnaga 7 eurot/loom + transporditasu.

Paneme loomaomanikele südamele, et lemmikloomade pidamine ei tähenda vaid aeg-ajalt paitusi, söögipalukeste jagamist või veekausi täitmist, vaid vastustundlik loomapidaja peaks olema ka kursis tema elukoha territooriumil kehtiva lemmikloomade pidamise eeskirjaga ja käituma oma lemmikloomaga heaperemehelikult. Loomaomanikud võiksid kindlasti kaaluda ka oma lemmikloomade steriliseerimist või kastreerimist, vältimaks olukorda, kus lisaks teile peab kogu naabruskond või küla teie lemmiku järglaste eest hoolitsema. Lemmikloomade steriliseerimiseks ei pea tingimata Kuressaarde sõitma, vaid veterinaari on võimalik ka koju kutsuda.

Lisainfo: Katrin Hämelainen, järelevalvespetsialist, tel 45 20 479 või 51 28 987, e-meil: katrin.hamelainen@laanesaare.ee; Liina Saar, keskkonna peaspetsialist, tel 45 20 468 või 53 300 787, e-meil: liina.saar@laanesaare.ee.

Lemmikloomade kiibistamine ja registrisse kandmine on oluline, et viia kaotsi läinud loom omanikuga võimalikult kiiresti kokku ja ennetada kodutute loomade arvu kasvu. Aastas edastatakse Eesti loomakaitse seltsile, loomade varjupaikadele ja erinevatele kuulutusteportaalidele tuhandeid teateid kaduma läinud loomadest. Samas näitab aastatepikkune praktika, et on pelgalt õnnelik juhus, kui koduteelt eksinud kiibistamata lemmikloom oma pere juurde kiirelt ja ohutult tagasi jõuab.

Mikrokiip on vaieldamatult üks olulisemaid ja taskukohasemaid garantiisid ekslema läinud lemmikloomale turvalise kodutee tagamiseks.

Igaveseks kaduma jäänud lemmikutest ja nendega juhtunud ränkadest lugudest hoolimata on enamik kassidest ja koertest jätkuvalt kiibistamata ja lemmikloomade registrisse kandmata. Kui loomal on kiip ja ta on kantud lemmikloomade registrisse, leitakse varjupaika toodud looma omanik mõne tunni jooksul. Omaniku andmed on registris kättesaadavad ööpäevaringselt. Lisaks varjupaikadele saavad mikrokiipi kontrollida ka veterinaarkliinikud.

Siinkohal on oluline märkida, et vastavalt seadusele muutub kinnipüütud loom kaks nädalat ehk 14 päeva pärast leidmist varjupaiga omandiks, mis tähendab, et 14 päeva möödudes on varjupaigal õigus loom hukata. Kiibi olemasolu päästaks seega teie lemmiklooma elu.

Lääne-Saare vallavalitsus

Print Friendly, PDF & Email