Aivar Sõrm: riigil Kaval-Antsu kaabut ei ole (10)

Aivar Sõrm

Majandushuviline Aivar Sõrm (fotol) leiab, et pensioniea tõstmine on paratamatus.

Pensioniiga on kavas tõsta praeguselt 63 eluaastalt 2026. aastaks 65 eluaastale. 28. septembri Postimees kirjutas, et Eestis küpseb plaan siduda pensioniea tõus oodatava eluea tõusuga, mis tähendaks, et aastaks 2041 tõstetaks pensioniiga 67 eluaastale, 2060. aastaks praeguste prognooside järgi aga 70-le.

Aivar Sõrm leiab pensioniea tõstmisel nii poolt- kui ka vastuargumente.

“Inimlikus mõttes ei ole see just vahva uudis, et hakkad pensioni saama hiljem,” tõi Sõrm välja olulisema vastuargumendi. “Ükski inimene ei taha ju oma elus kauem töötada, kui just hädapärast vaja on.”

Sõrme sõnul on aga tõsiasi, et aina rohkem pensionieas inimesi jätkab töötamist toimetuleku nimel kuni elu ja tervist antud. “Osa käib tööl surmani,” märkis Sõrm, lisades, et see trend on olnud viimased 10–15 aastat. “Üha vähemaks jääb neid inimesi, kes pensioniea saabudes saavad lihtsalt jala üle põlve visata ja vanaduspõlve nautida.”

Sõrm leiab, et mudel “töötada surmani” kehtib juba praegu pea poolte inimeste puhul. “Vaatamata oodatavale elueale surevad väga paljud inimesed tööealistena, enne pensioniikka jõudmist,” tõdes ta.

Sõrm leiab, et kui pidada silmas seda, et Eesti elanike keskmine eluiga on viimastel aastakümnetel jõudsalt tõusnud ning inimesed on võimelised töötama kauem kui 30, 50, 100 aastat tagasi, on objektiivne riigi soov pensioniiga tõsta.

“Teine, otsesem põhjus on see, et iga aastaga muutub tööealiste ja pensionäride suhtarv aina halvemaks,” rääkis ta. “Pension kujuneb aga töötavate inimeste tööpanusest.

Kuna järjest vähem inimesi töötab selleks, et järjest rohkem inimesi järjest suuremat pensioni saaks, tähendab see, et koormus riigieelarvele muutub järjest suuremaks.”

Kuna probleem, kust pensionideks lõpuks raha võetakse, muutub aina tõsisemaks, on pensioniea tõstmine Sõrme sõnul riigi vastukäik selleks, et pensionide koormust riigikassale vähendada.

“See on majanduslik paratamatus, sest riigil sellist Kaval-Antsu kaabut, kust raha lihtsalt niisama võtta oleks, ei ole,” tõdes Sõrm.

 

Print Friendly, PDF & Email