PÖÖRDUMINE: Salme tuulepargi asjus (3)

On saanud teatavaks, et Eesti Elekter AS kavandab oma Salme tuulepargi rekonstrueerimist, mis seisneb ühe Vestas V39 ja viie vanema põlvkonna Enercon E40 tüüpi elektrituulikute asendamises kahe uuetüübilisema Eleon 3M tuulikuga. Viimaste kõrguseks planeeritakse kuni 175 m. Üks seda tüüpi tuulik on juba varem püstitatud.
Uutest kõrgetest tuulikutest üks hakkaks kavatsuste kohaselt paiknema Salme aleviku elamutele lubamatult lähedal. Juba olemasolev tuulepark häirib asula elukeskkonda – pidev müra (mille kannab asulasse tuulikute poolt valdavalt puhuv läänekaare tuul), tuulikute tiivikute vehklemine elanike vaateväljas, mis tekitab visuaalset reostust ja üksikutel juhtudel peapööritust jms.

Inimasustuse läheduse tõttu võib tuulikutest põhjustatud infrasageduslik vibratsioon(imüra) tekitada elanikele tervisekahjustusi, mida kahjuks ei ole siiani vaevutud uurima. Olemasoleva tuulepargi töölerakendamisest alates on piirkonnas sagenenud näiteks vähki haigestumised.

Kõige selle tõttu ja ohtu tunnetades palume vallavalitsusel mitte rahuldada Eesti Elekter AS-i taotlust tuulepargi rekonstrueerimiseks kavandatud viisil. Selle rahuldamine viiks lõppkokkuvõttes ka piirkonna kinnisvarahindade langemiseni, mis ei tohiks olla ühe ettevõtte ärihuvide rahuldamise hinnaks.

Pöördumisele andis allkirja 129 inimest

Print Friendly, PDF & Email