Linnavalitsus peab põhimäärust seadusevastaseks (6)

 OTSIVAD PÕHJENDUST: Kuressaare linnapea Madis Kallas ja linnasekretär Eero Lapp küsivad põhimääruse muutmiseks ministeeriumilt nõu. RAUL VINNI

OTSIVAD PÕHJENDUST: Kuressaare linnapea Madis Kallas ja linnasekretär Eero Lapp küsivad põhimääruse muutmiseks ministeeriumilt nõu.
RAUL VINNI

Kuresaare linnavalitsus küsib rahandusministeeriumist selgitust, kas linna põhimääruse nn eelnõude hääletuseta teisele lugemisele saatmise punkt võib olla seadusega vastuolus.

Linnasekretär Eero Lapp kirjeldab ministeeriumile saadetud päringus linnavolikogus tõusetunud probleemi seoses linna põhimääruse § 27 teise lõike esimese lause kohaldamisega. Selle kohaselt arutatakse küsimust kahel lugemisel juhul, kui seda nõuab vähemalt üks komisjon või fraktsioon või üks kolmandik volikogu liikmete arvust. Sama lõike järgmine lause sätestab, et ülejäänud juhtudel otsustatakse eelnõu teisele või kolmandale lugemisele panemine hääletamisega.

Kõnealune punkt osutus IRL-i ja sotside koalitsiooni jaoks komistuskiviks mullu novembris toimunud volikogu istungil, kus opositsiooniline Reformierakond nn turismireformi ehk turismi MTÜ asutamise otsuse “põhja lasi”. Koalitsioon oli kindel, et otsuse tegemiseks vajalikud hääled on ilusasti koos, kuid jättis kahe silma vahele otsuse teisele lugemisele saatmise võimaluse, mida opositsioon ka kasutas.

Lapp tõdebki päringus, et volikogu vähemus võib niiviisi “hääletuseta takistada eelnõu vastuvõtmist ilma enamuse õiguseta hääletusele volikogu ainupädevuses olevates küsimustes”.

Linnasekretär märgib, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) sätestab, et volikogu otsustused tehakse poolthäälte enamusega ja seetõttu tundub, et Kuressaare linnavalitsuse põhimääruse kõnealune säte on seadusega vastuolus. Seega peaks ka järgmisele lugemisele suunamine toimuma läbi hääletuse ja otsustatama poolthäälte enamusega, nii nagu on üldine praktika ja nagu on sätestatud eelviidatud seaduses.

Eero Lapp on uurinud teiste maakonnalinnade põhimäärusi ning üheski neist pole tema kinnitusel analoogset sätet Kuressaare põhimääruses olevale. “Otsustused tehakse ikka poolthäälte enamusega,” nendib ta.

Eeltoodust tulenevalt palub linnasekretär rahandusministeeriumi kui valitsemisala ministeeriumi seisukohta, kas Kuressaare põhimääruse § 27 lõike 2 esimene lause on vastuolus KOKS-iga. Selgitust on vaja linna põhimääruse muutmise eelnõu teiseks lugemiseks, mis eeldatavalt leiab aset veebruarikuus.

Eelnõu üks punkt puudutab just õigusaktide menetlemist volikogu istungil ja sellesama põhimääruse lõike redigeerimist nii, et volikogu eelnõude teisele või kolmandale lugemisele saatmine otsustatakse edaspidi hääletamisega.

Volikogu Reformierakonna fraktsioon peab muudatust poliitiliseks, st opositsiooni suu sulgemiseks. Kõnealuse võimaluse äravõtmine nullib fraktsiooni arvates viimasegi legaalse tööriista, millega koalitsiooni “hääletusteerullile” vastu seista.

Print Friendly, PDF & Email