MUHU UUDISSED: Viimane aeg oo Muhu valla reemiate piale mõtelda (1)

Mineva nädali üks inimene uuris moo kääst, et mis te sial suare pial teete kua nii irmsa külmaga. Neh, kut sii oleks vahet, et ons väljas soe või külm. Me elame ikka ühtemuodi. Muidugist, neh, niipaljukest oo vahet, et suisel aal oo sii seda rahvast ja liikumist rohkem, aga nie, kis sii vuastaläbi paikas oo, nende jäuks oo just ükstaskõik. Niipaljukest ehk oo, et suisel aal oo rohkem tüöd ja rabamist. Sellepärast meite kohapialsed toemetamised siis oogid rohkem soikus. Nüid, sügisest kevadeni, köiasse rohkem sportimas ja taidlusringidel oo kua sui ikka rohkem puhkus. Esinemas muidugid köiasse, aga niisamma iganädalist koosköimist oo vähäm. Lihtsalt põle aega.

Nõnna et me elame sii rahupärast ja ehkkid oo tali viel, esimesi märkisid kevadest oo juba kuulda. Tihased laulvad! Neh ja omingu oo juba tüki valgem tüöle minna ja õhta kojo tulla.

Üks jutt oo mool teitele juba tüki aega ikka riakimata jäen. Aga nüid oo varsi viimnepäe ukse ies. Nõnna et täna ma partsa lõpuks välja. Tuleva esmasbeni, siis esimese veebruarini, suab esita kandidaatisid valla hariduse-, kultuuri- ja spordireemiatele ja neh, seda vuasta tegu kandidaati kua. Et nüid oo küll just tagumine aeg välja mõtelda, kis neid reemiaid viart oleksid, ja omad ettepanekud tuleks siis esita vallamajase postiaadressi piale: Vallamaja, Liiva küla, Muhu vald 94701, või siis suata elekripostiga vald@muhu.ee või võtta jalad selga ja tuua omad ettepanekud ise vallamajase ää.

Ja nüid ruttu piad tüöle ja tuletage miele. Oo sii vähätumaks neid inimesi, kis oo reemiad viart!

Ja üks teene jut oo mool viel. Piiri taaskasutuskeskuse kohta ikka uuritse ja ädaldatse, et tulisema kahu, et talve oo tükkis kinni. Põle mitte, mineva talve olli küll, aga seevuasta oo lahti. Iga esmasbe, teisibe, riede ja laupa kellu kümnest viieni. Ja ui sial oo just igasugust moni! Kis tahab, mingu uurigu. Omal ep tule pähägid, misest võib äkist kodu puudus käe olla, et sialt suab. Põle mitte, et oo paljast “kaltsukas”. Ja piavad ikka Marel ja Liisil nie piad lõikama kut koorelahutajad. Mõuksi uhkeid asju nad oskavad vanadest kodinatest ümber tiha! Kena tiada, et inimesed oma piaga mõtelda oskavad. Kõikide kohta ep sua seda mitte ütelda.

Küinlapääva tähistatse Muhus kua. Ikka teisibe, teesel veebruaaril ja kellu ühestteistmest. Hellamaa külakeskuses muidugid. Esinema tulavad Pär­sama Muigud. Kohvelaud oo kua ja Ligita Haavik tuleb riakima abivahenditest. Omast tulemisest piaks tiada andma valla sotsiaaltüötajale Triinule. Taale suab elista 45 98 196. Ja siis tuleks seda kua ütelda, et kas tahetse omale bussi kua järgi tellida.

Aga olga siis sedakorda moekast ja mõtelge ikka nüid viel nende reemiate piale nobesti! Ja olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email