TOREkad kogunevad tänavu Leisi keskkoolis

TORE ehk MTÜ Noorteühingu Tugiõpilaste Oma Ring Eestis aastakonverents toimub tänavu veebruaris Leisi keskkoolis.

Leisi keskkooli TORE-ringi juhendaja Kelly Erin-Uussaar ja TORE juhatuse liige ja tegevjuhi asetäitja Kristel Päll rääkisid Saarte Häälele, et tugiõpilasliikumise idee on Eestisse jõudnud Soomest ning Eestis alustati õpilastegevust projektipõhiselt 1996. aastal. Aastate jooksul on nende sõnutsi välja töötatud TORE metoodika ehk põhikoolitus ja laienduskoolitus ning koolitusmaterjalina TORE juhendaja käsiraamat.

2000. aastal asutati MTÜ NÜ TORE, et koordineerida tugiõpilastegevust Eestis laiemalt. Praeguseks on tugiõpilasliikumisest välja kujunenud üle-eestiline võrgustik, kuhu kuulub üle 40 kooli ja enam kui 600 liiget.

Tugiõpilasliikumine TORE arendab Erin-Uussaare ja Pälli kinnitusel väga selgelt kolme suunda koolielus: väga ehe praktiline sotsiaalstuudium tugiõpilastele endile nii koolituse kui ka igapäevategevuse kaudu ning sotsiaalpedagoogiline abi riskirühma lastele tugiõpilaste tegevuse kaudu. Lisaks õpetab ja arendab TORE tegevus koolis koostööd õpilaste ja täiskasvanute vahel.

Leisi keskkoolis on TORE-ring tegutsenud aastast 2010. 2009/2010. õppeaastal toimus põhikoolitus Saaremaa seitsmele koolile, praegu on tugiõpilasi tegutsemas kolmes Saaremaa koolis – Leisi keskkoolis, Kuressaare Vanalinna koolis ja Valjala põhikoolis.

Leisis on liikmeid praegu 17 ja praegusel laienduskoolitusel osaleb kümme noort. Lisaks on veel neid TORE noori, kes on kooli lõpetanud või asunud õppima teise kooli.

Kelly Erin-Uussaare andmeil on peamine rõhk tegevuses praegu liikmeskonna suurendamisel ehk laienduskoolituse läbiviimisel. Parasjagu tegeletakse aktiivselt konverentsi ettevalmistamisega.

Nõnda toimubki 12.–13. veebruaril Leisi keskkoolis TORE konverents ja üldkoosolek, mis on ühingu üks traditsioonilistest üritustest. See on mööda Eestit liikuv üritus ning eelmisel aastal olid võõrustajateks Narva Vanalinna kooli
TOREkad.

Kuna 2016. aastal tähistab TORE oma 20. sünnipäeva, on konverents esmakordselt kahepäevane. Üldkoosolek on ühingu liikmetele mõeldud üritus, kus kinnitatakse möödunud ja tuleva aasta tegevuskava ja eelarve. Aastakonverentsile on kutsutud aga ka teisi noori, kes veel ühingu liikmed ei ole, kuid on huvitatud TORE tegevusest.

Suure sünnipäeva tähistamise puhul toimub 12. veebruaril pidulik aktus, kuhu on kutsutud TORE partnerorganisatsioonid ja toetajad.

Konverentsile on sel aastal oodatud ka mõned Saaremaa kohalikud tegijad, kes räägivad noortele motiveerivalt, julgustavalt ja arendavalt oma tööst.

Traditsiooniliselt toimuvad konverentsil töötoad, mille juhendajad on kohalikud. TORE tegevuse üks põhimõte on, et õppimine toimub mitteformaalselt ning aktiivse tegevuse ja mängude kaudu. “TORE konverents on noorte seas väga oodatud sündmus ning Leisi tugiõpilastele on sellise ürituse korraldamine paras väljakutse,” kinnitas Kelly Erin-Uussaar.

Print Friendly, PDF & Email