Aiapidajatel napib taimekaitsevahendeid

Eesti põllumeestel puudub praegu võimalus tõrjuda mitmeid vähelevinud põllumajanduskultuuride taimekahjustajaid keemiliselt, sest nende tõrjeks pole Eestis ühtki sobilikku lubatud preparaati.

Tuginedes põllumajan­dusameti taimekaitsevahendite registrile, jõudsid Eesti maaülikooli teadlased järeldusele, et mitmete oluliste taimekahjustajate (nt pahklest, närbumistõbi, maasikalest avamaal, nematoodid) tõrjeks pole Eestis lubatud ühtki keemilise tõrje preparaati. Eelkõige on puudus kasvuajal kasutatavatest spetsiifilise toimega kaheidulehelistele umb­rohtudele mõeldud preparaatidest. Sobilike tõrjevahendite puudus seab teadlaste hinnangul tõsiseid takistusi mitmete vähelevinud kultuuride viljelemisele.

Samuti on taimekaitsevahendite registris vähe bioloogilisi ja muid looduslikke preparaate, mida saaks kasutada sünteetiliste preparaatide alternatiivina ja mida võiks kasutada ka maheviljeluses. Looduslike preparaatide valiku laiendamine oleks teadlaste sõnul oluline nii aedviljade kvaliteedi tõstmiseks kui ka sünteetiliste pestitsiidide kasutamisest tulenevate riskide vähendamiseks. Köögiviljaseemnetel ja paljundusmaterjalil (nt tippsibul, küüslauk) on Eestis lubatud kasutada ainult üht bioloogilist puhtimispreparaati, kuid valikus peaks olema ka sünteetilisi tooteid.

Uuring kaardistas Eestis vähelevinud kultuuride taimekahjustajate tõrjeks registreeritud preparaatide valiku. Iga kultuuri kohta koostati eraldi tabelid, milles toodi kahjurite- ja haigustepõhiselt välja registreeritud preparaatide toimeainete nimetused ja arv ning nende kasutamisvõimalused.

Vähelevinud kultuuride nimekirja kuulub kuus põllukultuuri (talioder, mais, tatar, talitritik, lina, lutsern) ja 21 aiakultuuri. Neist 15 aiakultuuril (porgand, söögipeet, sibul, avamaa kurk, küüslauk, kaalikas, kõrvits, kasvuhoone tomat, kasvuhoone kurk, maasikas, vaarikas, õunapuu, ploomipuu, must sõstar, punane sõstar) on taimekahjustajatega rohkem probleeme. Lisaks on vähelevinud aiakultuurid ka karusmari, kirsipuu, viinapuu, pirnipuu, hernes, kapsas.

Põllumajanduslikes majapidamistes kasvatatavad kultuurid jaotatakse vähelevinud ja põhikultuurideks. Põhikultuurid on Eestis valdavalt teraviljad, õlikultuurid, rohumaataimed ja kartul.

Print Friendly, PDF & Email