ÜLESKUTSE: hoiame ka talvel korteris plusskraade!

Lugupeetud tühjade korterite omanikud, see üleskutse on mõeldud eelkõige teile! Igal talvel on paljud inimesed hädas oma naabritega, kes oma tühjana seisvaid kortereid ei küta.

Seoses talvekülmade saabumisega on mitmed inimesed pöördunud valla poole murega tühjade korterite kütmata jätmise pärast.

Paneme omanikele südamele hoida oma valdus korras ja köetuna. Kütmata korterit kütavad kaudselt naabrid ja nende küttekulu võib olla selle võrra suurem, samuti võivad maja tsentraalsed vee- ja kanalisatsioonitorud külmumisohus olla. Talvel korteris plusskraadide hoidmine on omanikule pandud mõistlik heas usus käitumise põhimõttest lähtuv kohustus. Vastupidine olukord kahjustaks teisi omanikke.

Kehtiva korteriomandi seaduse § 11 lõige 1 ütleb, et korteriomanik on kohustatud hoidma korteriomandi reaal-
osa korras ning seda ja kaasomandi eset kasutades hoiduma tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud.

1.01.2018 jõustub korteri-
omandi- ja korteriühistuseadus, mille § 31 lõige 2 sätestab, et eriomandi eseme korrashoidmisel on korteriomanik muu hulgas kohustatud hoidma selle piires sellist temperatuuri ja õhuniiskust, mis tagab kaasomandi eseme säilimise ning teiste eriomandite esemete kasutamise nende otstarbe kohaselt ja ilma ülemääraste kulutusteta.

Sama paragrahvi lõike 5 kohaselt on korteriomanik kohustatud korraldama oma korteriomandi valitsemise ka ajal, kui ta ise viibib sellest eemal.

Seega, alates 1.01.2018 muutub kohustuslikuks ka tühjades korterites teatud temperatuuri hoidmine. Juhul kui korteriomanik on korduvalt eiranud oma kohustusi teise korteriomaniku või korteriühistu suhtes ja kui korteriomanikud ei pea enam võimalikuks tema kuulumist korteriomanike hulka, võivad nad nõuda, et ta oma korteriomandi võõrandab. Võõrandamisnõude võib esitada, kui korteriomanik on eelpool toodud kohustuse korduvalt täitmata jätnud.

Arvestades eeltoodut, palume kõigi teie, kes te viibite oma korteritest eemal, tähelepanu ning alustagem juba täna sellega, et hoiame oma korteris temperatuuri, mis võimaldaks teistel korteri-
omanikel kasutada oma omandit liigsete kulutusteta. Olgem oma naabrite suhtes mõistvad ja lugupidavad!

Lääne-Saare vallavalitsus

Print Friendly, PDF & Email