KES ON KES

kesonkes_myyrKaire Müür
õigusnõunik
45 20 451
kaire.muur@laanesaare.ee

Minu ülesandeks on ametnike/töötajate, vallavolikogu liikmete, vallavalitsuse liikmete, hallatavate asutuste juhtide ja elanikkonna juriidiline nõustamine kohaliku omavalitsusega seotud küsimustes. Valmistan ette lepinguid, koostan kohtule esitatavaid dokumente ja esindan valda kohtus ning korraldan vastavalt pärimisseadusele kohaliku omavalitsuse pärimistoiminguid.

Samuti korraldan Lääne-Saare vallavolikogu tööd: koostan eelnõud, vormistan otsused ja määrused ning protokollin volikogu istungeid. Lisaks sellele valmistan ette materjale vallavolikogu komisjonidele.


kesonkes_etverkKersti Etverk
Kärla teeninduskeskuse vanemspetsialist
45 42 033
kersti.etverk@laanesaare.ee

Minu tööülesanded on: kodanike vastuvõtt ja nõustamine oma pädevuse piires, saabuvate kirjade, avalduste jms vastuvõtmine ja registreerimine valla dokumendiregistris, Kärla teeninduskeskuse töö organiseerimine, elukohateadete menetlemine pereregistris, dokumentide koopiate ja teatiste väljastamine, trüki- ja paljundustööde tegemine.


kesonkes_antovIlmar Antov
halduse peaspetsialist
45 22 753 / 504 8513
ilmar.antov@laanesaare.ee

Minu põhilised tööülesanded: infrastruktuuri korrashoid, dokumentide kasutuse ja kättesaadavuse tagamine Lümanda teeninduspiirkonnas; valla teede, hoonete, spordi- ja vabaajarajatiste hoolduse, remondi ja ehitustööde korraldamine; heakorratööde ja Lümanda kalmistu töö korraldamine; lisaks muude jooksvate küsimuste lahendamine. Minu poole võib alati pöörduda meie kohalikku elu-olu puudutavates küsimustes.

 

Print Friendly, PDF & Email