Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine 2016. aastal Lääne-Saare vallas

Ühekordne toetus on mõeldud vähekindlustatud isiku või perekonna konkreetse olukorra leevendamiseks, ajutiste majandusraskuste ületamiseks.

Samuti on see mõeldud puudega inimestele retseptiravimite ja abivahendite kulude hüvitamiseks, kuid siin tuleb arvesse võtta, et kulutused ravimitele ja abivahenditele peaksid siinjuures olema suuremad kui riiklik sotsiaaltoetus, mida igakuiselt saadakse.

Toetust taotleva isiku pension peab olema väiksem kui kolmekordne toimetulekupiir ehk siis alates 2016. aastast 390 eurot. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksimaalne suurus kalendriaastas on 2016. aastast kahekordne toimetulekupiir ehk 260 eurot. Erandina võib vallavalitsuse põhjendatud otsusega määrata toetuse maksimaalsest suurusest suuremas summas põhjendatud taotluse alusel.

Toetuse määramise otsustab vallavalitsus ja ettepaneku teeb sotsiaaltoetuste ja -teenuste komisjon, mis koosneb üheksast liikmest. Taotlusi vaadatakse läbi igas kuus pärast 20-ndat kuupäeva.

Liina Kohu, sotsiaaltöö vanemspetsialist

Print Friendly, PDF & Email