Huvikeskus jätkab sügisest avatud noortekeskusena (1)

ÜHESKOOS: Kuressaare abilinnapea Tiia Leppik kinnitab, et huvikeskuse reorganiseerimisel kuulatakse kindlasti ka noortekeskuse praegusi töötajaid kui valdkonna spetsialiste. TAMBET ALLIK

ÜHESKOOS: Kuressaare abilinnapea Tiia Leppik kinnitab, et huvikeskuse reorganiseerimisel kuulatakse kindlasti ka noortekeskuse praegusi töötajaid kui valdkonna spetsialiste.
TAMBET ALLIK

Kuressaare linnavalitsus on volikogule esitanud eelnõu, mille kohaselt Kuressaare noorte huvikeskus lõpetab tegevuse huvikoolina ja keskendub noorsootööle, jätkates avatud noortekeskusena.

Eelnõu järgi lõpetab huvikeskus huvihariduse andmise selle õppeaasta lõpust ning jätkab noorsootöö korraldamist ja arendamist avatud noorsootöö vormis. Selleks rajatakse linna bussijaama hoonesse uus avatud noortekeskus.

“Huviharidust on Kuressaares organiseeritud ja reorganiseeritud, alustatud ja lõpetatud üsna mitmel korral,” ütles huvikeskuse direktor Taniel Vares ja lisas, et kogu noorsootöö ja huvitegevuse ühte kohta koondamine on olnud eesmärgiks viimased paarkümmend aastat.

Kaheksa aastat huvikeskuses töötanud ja viimased neli seda juhtinud Vares nentis, et nüüd saab üks tema kunagi seatud põhieesmärkidest täidetud. “Loodetavasti jääb see koht püsivaks asukohaks, sest kolitud on aastate jooksul päris palju,” sõnas ta.

Huviharidusega tegelemiseks on Kuressaares loodud väga mitmeid erineva tasemega võimalusi nii munitsipaal- kui ka erahuvikoolides, üldhariduskoolide huviringides ja spordiklubides, seisab volikogu otsuse eelnõu seletuskirjas. Huvihariduse võimaluste pakkumise süsteemsema korrastamise ja dubleerimise vähendamise vajadusele juhtis 2014. aastal läbi viidud revisjoni käigus tähelepanu ka volikogu revisjonikomisjon.

Kuressaare abilinnapea Tiia Leppik selgitas Saarte Häälele, et haridusosakonna töötajad on külastanud mitmeid avatud noortekeskusi üle Eesti ja saanud kinnitust, et ka meil tuleb ses valdkonnas edasi liikuda.

“Huvikeskusega seonduv on olnud päevakorral päris pikka aega ja linnavalitsuse jaoks on oluline, et avatud noortekeskuse ruumikeskkond paraneks ja selle sisuline pool annaks võimaluse arenguks,” rääkis abilinnapea. “Noortelt oleme saanud tagasisidet, et ennekõike tuntakse puudust kohast, kus lihtsalt koos käia. Selles vallas praegu alternatiive pakkuda pole,” lisas ta.

Leppiku sõnul on ta seda teemat arutanud ka noortekeskuse inimestega ja on teatud küsimusi, millele tuleb vastused leida ühiselt. “Kindlasti kavatseme igati kaasata noortekeskuse töötajaid kui valdkonna spetsialiste,” märkis ta.

Mullu 30. oktoobril kinnitas linnavolikogu 2015. aasta lisaeelarves investeerimistegevuse kuluna 250 000 eurot huvikeskuse uute ruumide rajamisega alustamiseks. Raha on seni veel kulutamata.

Praegu huvikeskuse käsutuses olev Kitsa tänava maja on Riigi Kinnisvara oma, Komandandi tänava maja kuulub linnale, aga selle edasise kasutuse osas pole otsust veel tehtud.

Volikogule esitatud eelnõu vastuvõtmise järgselt saab linnavalitsus astuda järgmisi samme, et ümberkorraldused 31. augustiks 2016 lõpule viia. Avatud noortekeskusele juhi leidmiseks on kavas läbi viia avalik konkurss.

Loe ka juhtkirja lk 5.


Ringide arv on järjest vähenenud

2015. aasta aprilli seisuga osales statsionaarses vormis õppivast 1971 õpilasest (1.–12. klass) vähemalt ühes huvikoolis või huviringis 1368 õpilast ehk 69,4%. Kuressaare noorte huvikeskuses on aasta-aastalt suurenenud ja mitmekesistunud avatud noorsootöö osa ja vähenenud otsene huvihariduse andmine ringitegevuse vormis.

Jaanuariks 2016 on huvikeskuse all tegutsemas veel ratta- ja autoringid. Viimasena liikus huvikeskuse alt Saaremaa spordikooli koosseisu laskering, selle õppeaasta algusest ei avatud enam võimlemis-, liikumis- ja robootikaringe.

Print Friendly, PDF & Email