SOL on tulumaksu sidumisele väga vastu (13)

Saaremaa omavalitsuste liit on selgelt vastu riigi plaanidele siduda üksikisiku tulumaks töökoha asukohaga. See ei ole piirkondlikku tasakaalu loov ettepanek, on SOL-i seisukoht.

Kõige enam kaotavad sellest linnade lähedal asuvad maaomavalitsused ja väiksemate omavalitsuste tulubaas väheneb. Samas tuleb oma elanikele teenuseid pakkuda ikkagi samas mahus. SOL-i juhatus nentis, et kui esmalt võib see meede paista küll Saaremaa omavalitsusi liitvana, siis tegelikult kaotatakse ikkagi suur osa maksurahast suurematele linnadele.

Print Friendly, PDF & Email