Saaremaal on alla 600 töötu (13)

Registreeritud töötute arv suurenes läinud aasta lõpuks kogu Eestis. Detsembri lõpuks oli töötuid 29 774 ehk 4,7% 16-aastastest kuni pensioniealise tööjõuni. Töötuid lisandus ka Saare maakonnas. Kui novembri lõpus oli töötuna arvel 547 inimest, siis  kuu hiljem oli töötuid 594.

Neist 264 olid Kuressaare elanikud, ülejäänud maapiirkonnast. Valdadest oli aasta lõpuks enim töötuid Lääne-Saare vallas – 123. Samuti oli ohtralt töötuid Orissaare vallas (31) ja Leisis (30). Pea sama palju töötuna registreerituid oli ka Pihtla vallas – 28. Mujal oli töötuid vähem. Sellist valda, kus mitte ühtegi töötut poleks, Saare maakonnas eelmise aasta seisuga ei olnudki.

Detsembris oli registreeritud töötuse määr kõrgeim jätkuvalt Ida-Virumaal (10,1%), millele järgnes Valgamaa (8,6%), ning madalaim Harjumaal (3,3%) ja Tartumaal (3,6%). Aasta võrdluses toimusid suuremad langused  töötuse määras Hiiumaal (–1,0%) ja Saaremaal (–0,8%).

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid detsembri lõpus lihttöölised (19%), oskustöötajad ja käsitöölised (19%) ning teenindus- ja müügitöötajad (17%).

Tööalasel koolitusel osales üle Eesti detsembris 3134 ja tööotsingu koolitusel 1080 inimest. Tööpraktikal osales 918, tööharjutusel 744 ja tööklubis 332 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1501 korral. Töötavatele ja mitteaktiivsetele inimestele mõeldud karjäärinõustamisel osaleti detsembris 649 korral.

Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 28 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 39 uut töökohta. Palgatoetusega käis detsembris tööl 874 inimest. Detsembris sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 1842 inimest.

Töötukassa maksis töötuskindlustushüvitist 10 035 inimesele. Keskmine hüvitis oli 396 eurot ja hüvitisteks maksti 3,3 miljonit eurot.

Ligi 124 euro suurust töötutoetust sai 7807 inimest. 2015. aasta jooksul maksti töötuskindlustushüvitist välja kokku 39,7 miljonit eurot ja töötutoetust 9,3 miljonit eurot.

Print Friendly, PDF & Email