Turvalisus on koostöös loodud väärtus

Tihti on kuulda öisel ajal ringi liikuvatest võõrastest autodest. Kurikaelad on “külas käinud” valveta suvemajades. Selliste juhtumite tõttu on inimesed hakanud üha rohkem tunnetama vajadust kaitsta oma vara ja turvalist elukeskkonda. Naabrivalve pakub selleks ideaalseid tingimusi ning on odavaim turvalisuse tõstmise viis.

Saaremaal on seni loodud kaheksa naabrivalve piirkonda 1195 liitujaga. Kuressaares on neli, Mustjalas kaks ja Lääne-Saare vallas loodud piirkonnas neli liitujat.

Naabrivalve eesmärk on tõsta elanikkonna turvalisust kodus ja lähiümbruses elanike oma aktiivse tegutsemise tulemusel. Ühisesse tegevusse kaasatakse naabrid, politsei, kohalik omavalitsus ja naabrivalveühing.

Hooli, märka, reageeri!

Eesti Naabrivalve on sel aastal Saaremaal osa võtnud mitmest turvalisuseteemalisest üritusest. Suvel osalesime ohutuspäeval, möödunud aasta lõpus aga Tagaveres eakate teabepäeval “Kaitse eite, aita taati”. Sügisel kuulati ühel Saaremaa omavalitsuste liidu istungil Eesti Naabrivalve tegevjuhi ülevaadet turvalisuse tõstmise võimalustest naabrivalve abil.

Naabrite koostöö on piirkonna turvalisuse nurgakivi, mis toimib põhimõttel: hooli, märka, reageeri! Naabrivalve abil on lihtsam naabritega tuttavaks saada ja niimoodi on kergem märgata võõraste kahtlast tegevust. Naabrivalve plakatid ja kleebised eristavad teie piirkonda ning teevad teie tegevuse nähtavaks ka teistele. Loodud piirkondade sektorivanematega vesteldes ilmneb, et juba naabrivalve plakatite ülesseadmine loob turvalisema elukeskkonna. Naabrivalve aitab kaasa ka paremale suhtlusele liikmete vahel.

Naabrivalve sektorid on loodud enamikes Eesti maakondades. Liitunud majapidamisi on ligikaudu 11 000, enam kui viiesajast paigast üle Eesti. Mullu avaldas soovi naabrivalvega liituda 31 piirkonda.

Turvalisuse suurendamiseks on ka teisi, täiendavaid võimalusi koostöös turvafirmadega.

Esmane on siiski hoolivus oma naabrite suhtes. Kui sina aitad naabrit, aitab tema sind.

Mõtle juba täna, kuidas teil endil on võimalik koos naabritega kodu ja koduümbrus turvalisemaks muuta. Sõbralik naeratus ja tere ütlemine naabrile olgu esimene samm, et muuta piirkond, kus elate, tõeliseks koduks.

Eesti Naabrivalve on välja töötanud teenuse üksi elavate või suure osa päevast üksi kodus olevate inimeste jaoks, kes võivad õnnetuse korral jääda hätta abikutsumisega. Täpsem info selle kohta on kodulehel Häirenupp.naabrivalve.ee.

Kuidas liituda?

Naabrivalvega alustamise eelduseks on sinu huvi kodukoha turvalisuse parandamise vastu. Jaga mõtet oma naabritega. Naabrivalve liikumist võib tutvustada näiteks külapäeval, ühistu üldkoosolekul või ka näiteks naabrid hoovi kokku kutsuda.

Naabrivalvega liitumise soovi korral valige endi hulgast tulevase naabrivalve sektori vanem. Sektori vanem esindab naabrivalve sektori liikmeid koostööpartneritega suhtlemisel. Tehke ühingust või Eesti Naabrivalve kodulehelt saadud blanketil nimekiri elanikest, kes soovivad naabrivalve liikumisega ühineda ja edastage nimekiri naabrivalve ühingule.

Naabrivalve sektor saab alguse ühingu ettevalmistatud kootöölepingu sõlmimisega. Uue sektori liikmed saavad oluliste numbrite lehe kõikide naabrite ja koostööpartnerite kontaktidega ning infomaterjalid nõuannetega turvalisuse parandamiseks. Naabrivalve piirkonna märgistamiseks saate vajaliku arvu plakateid ja kleebiseid.

Liitumistasu on 1 euro majapidamise/korteri kohta. Sama suur on ka aastamaks. Juriidilise liikme, näiteks korteriühistu, lasteaia vms liitumistasu on 10 eurot, ka aastamaks on 10 eurot.

Meeldetuletuseks mõned lihtsad turvasoovitused. Kodu aitavad turvalisemaks muuta korralik uks ja lukk. Uksesilm aitab kindlaks teha, kes on ukse taga. Ka kodus olles hoia välisuks lukus! Eramajas elades ja aias töötades hoia majauks lukus, sest sa ei näe ega kuule, mis teisel pool maja toimub. Kui aiatööd lõpetatud, pane aiatööriistad kuuri, keldrisse või garaaži. Kui jalgrattasõit tehtud, vii ratas tuppa, kuuri või garaaži. Ratast aeda järelevalveta jättes võid sellest ilma jääda. Sama kehtib ka teiste kergesti kaasavõetavate spordivahendite kohta, nagu rulluisud jne.

Lisainfot ja abi saab naabrivalve kodulehelt www.naabrivalve.ee ja tel 65 22 522.

Jüri Siim, Eesti Naabri­valve maakondlik arendusjuht

Print Friendly, PDF & Email