Seitsme kaitseväe juhid väisasid Saaremaad

MARGUS MULD

MARGUS MULD

Eile kohtusid Kuressaares Balti riikide ja Põhjamaade kaitseväe juhatajad, et arutada piirkondliku julgeoleku ja riikidevahelise kaitsekoostöö küsimusi.

“Kaitseväe juhatajad arutavad muu hulgas rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel osalemist ja suvel Varssavis korraldatava NATO tippkohtumise põhiteemasid,” ütles nooremleitnant Simmo Saar kaitseväe pressijaoskonnast. Ühtlasi vahendas ta kindralleitnant Riho Terrase (fotol all keskel) seisukoha, et Balti riikide ja Põhjamaade arusaamad piirkondliku julgeoleku osas on väga sarnased ning kõik riigid on Venemaa agressiivse käitumise tõttu oluliselt kohandanud oma sõjalis-poliitilist mõtlemist ja sellest lähtuvalt ka kaitse planeerimist.

Koostöö kolme Balti riigi ja Põhjamaade kaitsevägede vahel toob Terrase sõnul märkimisväärset kasu kõigile osapooltele. Saaremaal korraldatud aruteludel osalesid lisaks Eesti kaitseväe juhatajale Läti, Leedu, Norra, Rootsi, Soome ja Taani kaitseväe juhid. Eelmisel aastal kohtuti Norras.

õrgetasemeline kohtumine oli huvitav ka seepärast, et üritusel oli väga kõrge turvalisuse tase. Nii näiteks suleti Arensburgi hotellis kohtumise ajaks mobiilsidelevi.

Print Friendly, PDF & Email