MUHU UUDISED: Jõulud lõppen

Ei neh, juu nie jõulud nüid ikka lõppenuks võib kuuluta. Külasema uie vuasta pidu olli kua ää.     Mätta-mamma, sie Külasema seltsingu juhtoinas palub kangeste tänada kõiki, kis seltsingule kingitusi ja annetusi tegid. Ma sial pidu aegas kuulasi ja ühna imestasi. Põle ete kuulngid kõiki nõuksi ettevõtjaid Muhu suare pial kut nie, kis kõik oma pisikse kingituse ollid tein. Ja mida pisemad virmad oo, seda lahkemad ollid oln. Ikka tõsimeeli kohe, sii suare pial ojab inge sihes sie kogukonna- või kampavaim. Nõnna et olge te ikka kõik kohe tuhandest tänatud, kulla Muhu asutused ja ettevõtted. Et teitel kua ikka sie vuasta easte lähäks. Arvatse ju, et kis teesele midagi annab, siis suab saa kordselt vastu omale.

Ja ole sa kua tuhandest tänatud Mätta-mamma, et sa juba üheteistmendad vuastad järjepanu viisid sellel külaliikumisel inge sihes oida.

Neh, et mis siis nüid edasi olema akkab kua? Esteks nõuke jutt, et riede, viieteistmenda jaanuari õhta, kellu seitsmest suab Hellamaale jälle kinuse minna. Sedakorda näidatse vilmi “Must alpinist”. Alguse ajaks oo üteldud kell seitse õhta ja pileti innaks oo kolm eurut.

Teene jutt oo nõuke, et mineva laupast suadik suab nüid Liiva spordiväljaku pial uisutamas köia. Valgust näidatse iga õhta kellu ühessani. Ja neh, nüid ep maksa küll kellegid kääst uurida, et kui kaua sial köia suab. Sie oo ikka Taevatuadi asi paika panna, mis aani ta külma annab kua. Inimese käsi ega mõistus sii pitkust juure ep anna änam.

Neh, ja kõik endised toemetamised köivad kua ikka omal aal edasi. Kessiku õhta köiasse Leisis ojomas ja Liival aeroobikas ja neljabe õhta tihasse Hellamaal näputüöd. Ja kõik laulu- ja tansiringid, nie oo kua ikka omal vanal aal. Muhu segakuor lähäb kevade, mai lõppus, Suaremaale laulupidule. Ja kui nüid oo viel kuskil kiegid, iseäranis viel mõni isane inimene, kis tunneb, et ta tahaks kohe kangest kuoris laulda, siis andku omast julgeste Leenale tiada. Vaba ruumi lauljate ulkas viel oo.

Ja ega ma ep oskaksid änam muud ütelda, kut et ikka kenasid punaseid palgeid kõikidele. Nõukse kange külmaga oo lapsed küll õuest tulles kut ladvaõunad rivis. Ja neh, suab selle vanainimese veregid liikuma sihes. Nõnna et kenad talve jätku ja olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email