Siirupiemandad rajavad Leedri külla Kadakakoda (17)

TEENIB HÄSTI: Varem EAS-i toetusega soetatud villimisliin hakkab Liisi Kuivjõgi ja teisi siirupiemandaid teenima ka uues Kadakakojas. SANDER ILVEST

TEENIB HÄSTI: Varem EAS-i toetusega soetatud villimisliin hakkab Liisi Kuivjõgi ja teisi siirupiemandaid teenima ka uues Kadakakojas.
SANDER ILVEST

Leedri külas peamiselt kadakapõhiseid siirupeid, kastmeid ja maiuseid valmistav A-Orbu OÜ rajab investeeringutoetuse abil Kadakakoja nime kandva uue siirupiköögi, et suurendada oma sortimenti ja järjest kasvava nõudlusega paremini toime tulla.

 

PRIA eraldas Siirupiemandate nime all tuntud A-Orbu OÜ-le mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetust kokku 127 122 eurot. See katab 40 protsenti investeeringu kogumahust.

A-Orbu OÜ esindaja Liisi Kuivjõgi ütles Saarte Häälele, et ettevõte on kadakavõrsesiirupit valmistanud aastast 2011. “Praeguseks oleme teavitatud taluköögis toodete valmistamisel jõudnud aga punkti, kus nõudlusest tulenev toodangumahu kasv on suurem, kui meie köök hetkel võimaldab,” rääkis ta. Siirupiemandate kindel soov on aga liikuda edasi. “Me tegime selle suure otsuse. Väiketootja jaoks on see suur samm, sest vahepealseid variante pole,” sõnas Kuivjõgi ja lisas, et suurema tootmisüksuse rajamine on paljude kasvuplaanidega väikeettevõtjate jaoks tõsine mõtlemise ja otsustamise koht, kas riskida või mitte.

Uued tooted ja töökohad

“Meie peame samuti pangalaenu võtma, sellega meie kohustused suurenevad, peame rohkem vaeva nägema uute klientide leidmise ja toodangu ekspordiga. See tähendab aga rohkem magamata öid,” tunnistas ta.

“Toetusraha abil ehitame Kadakakoja, kuhu tulevad uued elektrikatlad, mis on suurema tootmisjõudlusega ja mis kindlasti tagavad ka toodangu ühtlase kvaliteedi,” ütles Kuivjõgi. Uude kööki tõstetakse ümber ka senine elektrikatel ja EAS-i toetusega hangitud villimismasin.

Võimsamad seadmed ja laienemine ei tähenda samas kaugeltki, et senisele tegevusfilosoofiale mööndusi tehakse. “Meie eesmärk on ikka kasutada kohalikku toorainet ehk siis tegeleda sügavuti kadakaga,” kinnitas Kuivjõgi.

Kadakakoja ehitusega alustatakse niipea, kui ilmad võimaldavad. Orbu talu vana laut lammutatakse ja asemele ehitatakse uus maja, kuid säilitatakse 19. sajandi lõpust pärit hoone algne väljanägemine. See oli talu omanike soov ja ka muinsuskaitseameti nõue, et säiliks Leedri küla ajalooline miljöö.

Kadakakoja rajamine tähendab Kuivjõgi sõnul uusi tooteid, samuti näevad siirupiemandad perspektiivi võimaluses pakkuda oma uusi seadmeid toodangu valmistamiseks kasutada ka teistele toidutootjatele. Koja käivitamine tähendab ka ühe või kahe uue töökoha loomist.

40 protsenti projekti mahust

Kokku eraldas PRIA mikro- ja väike­ettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse tänavuse taotlusvooru raames 6 376 111 eurot, sellest Saare maakonna ettevõtetele 561 000 eurot. Toetust antakse üldjuhul kuni 40 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Kui taotleja on tunnustatud mahepõllumajanduse valdkonnas ja kavandatava investeeringu eesmärk on mahepõllumajanduslike toodete töötlemine või töötlemine ja turustamine, siis suurendatakse toetuse määra viie protsendipunkti võrra.

Toetuse maksimaalne suurus kogu arengukava programmiperioodi jooksul on 500 000 eurot ühe taotleja kohta. Toetusmeetme jaoks 2014–2020 programmperioodiks kavandatud eelarve on 25,5 miljonit eurot.

Print Friendly, PDF & Email