Metssigade arv Saaremaal võib väheneda kuus korda (11)

Keskkonnaameti hinnangul tuleb seakatku leviku tõkestamiseks alandada metssigade keskmist asustustihedust Eestis tasemini, mis Saaremaal tooks kaasa metssigade arvu kuuekordse vähenemise.

Keskkonnaamet saatis riiklikule loomatauditõrje komisjonile kinnitamiseks ettepaneku vähendada seoses sigade Aafrika katku (SAK) tõrjega metssigade keskmist asustustihedust kogu Eestis kolme aasta jooksul praeguselt viielt isendilt 1,5 isendile 1000 ha jahimaa kohta. Arvestades, et Saaremaal on 1000 ha jahimaa kohta praegu umbes üheksa metssiga, väheneks siinne metssigade populatsioon kuus korda.

Keskkonnaameti nõunik Teet Koitjärv ütles, et sigade arvu vähendamise ettepanekus väljapakutud asustustiheduse aluseks on keskkonnaagentuuri ekspertarvamus, mis tugineb erinevate riikide uurimistulemustele. Ida-Virumaal, kus metssigade asustustihedus on juba praegu ettepanekus soovitatud tasemel, on seakatku levik olnud väga vaevaline.

“Hinnanguliselt on see selline asustustihedus, mille korral katku levik metssigade asurkonnas kas peatub täielikult või on oluliselt takistatud,” märkis Koitjärv, kelle sõnul tuleb metssigade asustustihedust hoida madalal kuni Eesti kuulutamiseni SAKi-vabaks.

Lisaks küttimismahu mitmekordistamisele tahab keskkonnaamet kuni jahihooaja lõpuni sisse viia korra, mille kohaselt peab jahipiirkonna kasutaja andma jahitunnistuse alusel oma kinnisasjal metssigu küttivale maaomanikule tasuta jahiloa. Vastava korra sisseviimiseks on samuti vaja riikliku loomatauditõrje komisjoni nõusolekut.      

 

Print Friendly, PDF & Email