Kümnetel saarlastel on mitu relva (17)

ABIRELVAKS JAHIL: Revolvreid ja püstoleid ostavad põhiliselt jahimehed endale teiseks relvaks, rääkis Kuressaare Küti äri müüja Maia Rand. TAMBET ALLIK

ABIRELVAKS JAHIL: Revolvreid ja püstoleid ostavad põhiliselt jahimehed endale teiseks relvaks, rääkis Kuressaare Küti äri müüja Maia Rand.
TAMBET ALLIK

Siseministeerium plaanib relvaseaduse muudatustega lubada enesekaitseks ainult ühe tulirelva omamist.

Lääne prefektuuri vanemspetsialisti Liane Otsingu sõnul on Saaremaal rohkem kui üks relv enese- ja varakaitseks 35 relvaloaomanikul.

Samas märkis ta, et ka nende hulgas on näiteks jahimehi, kellel on mingil põhjusel jäänud jahitunnistus pikendamata, või inimesi, kes on saanud relva pärandvarana.

PPA Lääne prefektuuri andmetel on Saaremaal 1100 relvaomanikku ja ca 2887 relva (seal hulgas on ka relvarauad ja politseijaoskonnas hoiul olevad relvad, mida omanikud või pärijad ei ole veel võõrandanud).  Valdav osa saarlastest relvaomanikke on aga jahimehed, kelle omanduses olevaid jahitulirelvi kavandatav muudatus ei puuduta. Samuti ei piirata eelnõuga sporditulirelvade omamist.

Eesti Päevaleht kirjutas kolmapäeval, et ministeerium algatas relvaseaduse muutmise detsembris. Eelnõuga kavandatavad muudatused on osaliselt seotud muutunud rahvusvahelise julgeoleku olukorraga – Euroopat tabanud rändekriis, terrorirünnakud ja Venemaale kehtestatud sanktsioonid on tinginud vajaduse analüüsida ja tõhustada Eestis kehtivat relvapoliitikat.

Arvestades, et tulirelv on ohtlik, tuleks nende omamist ja valdamist piirata ning võimaldada nende omamine üksnes vajaduspõhiselt, märgitakse eelnõu seletuskirjas.

Eelnõu kohaselt võib vähemalt 18-aastane isik soetada gaasipüstoli ja vähemalt 21-aastane isik lisaks gaasipüstolile ühe turvalisuse tagamiseks sobiliku relva – püstoli või revolvri.

Print Friendly, PDF & Email