Uued tuuled Orissaare muusikakoolis

Orissaare muusikakooli vilistlaste ansambel Akustikud (Tambet Tamm, Alo Oll, Keili Simastel ja Heidi Tamm) esinemas muusikakooli juubelil. MARI-LIIS JUTTA

Selle õppeaasta algus kuni 2015. aasta hoogsa lõpetamiseni oli Orissaare muusikakoolis nagu üks suur spurt.

Toimus erakordselt palju muusikakooliga seotud suuri sündmusi: rahvusvahelise muusikapäeva kontserdid, muusikakooli kolimine uutesse ruumidesse, muusikakooli 25. juubelisünnipäev, heategevuskontsert “Kontsert ümber kontrabassi” jne.

Nüüd, kus ruumidega seotud suuremad probleemid on lahendatud ja aina rohkem tuleb varustusse juurde nüüdisaegseid tehnilisi vahendeid ja kvaliteetseid pille, saabki rohkem fookusesse võtta muusikakooli õppekorralduse ja õpetamise sisulise poole.

Selle poolaasta väljakutse on õpetajatel õppida uusi nutitahvleid õppetöös aktiivselt kasutama. Kõikides klassiruumides on olemas hea internetiühendus ja muusikakoolil on olemas iga klassiruumi jaoks annetusena saadud arvutimonitorid.

Puudu on veel seitse töökorras arvutit ja siis on kõikides klassiruumides arvutiga töökoht ning teoks saaks õpilaste ja lapsevanemate poolt palju küsitud muusikakooli e-kool. Kui mõni ettevõte või eraisik soovib töökorras ja enam-vähem nüüdisaegset arvutit muusikakoolile annetada, siis võtame sellise annetuse meeleldi vastu.

Kuklas on juba ammu tiksumas idee, et muusikakooli õpilastele kõige enam raskusi valmistav õppeaine solfedžo ehk noodiõpetus saaks suurema tehnilise toe. Kõik noodiõpetuse olulisemad teemad peaksid olema kättesaadavad videoklippidena, et kodus oleks võimalik loengut uuesti vaadata ja materjali korrata.

Ühe instrumendi – see võib olla ka inimese hääl – valdama õppimine nõuab suurt enesedistsipliini, palju harjutamist ja kõrget motivatsiooni.

Kui seda palju aega ja suurt tööd nõudvat protsessi on võimalik tehniliste lahendustega kergemaks ja lõbusamaks teha, siis tuleb seda kindlasti teha, et ähm ja äng ei tõrjuks kõrvale musitseerimise rõõmu ja entusiasmi.

Head alanud Tuleahvi aastat!

Martti Nõu, direktor

Print Friendly, PDF & Email