Uued töötajad Lääne-Saare vallas

Lääne-Saare vallavalitsuses alustas 4. jaanuarist tööd uus juhtumikorraldaja Kristina Kallas, kelle peamised tööülesanded on lastekaitsetöö korraldamine ja perede nõustamine sotsiaalpedagoogilistes ja hoolekandealastes küsimustes.

Kristina Kallas on läbinisti Saaremaa neiu, kes pärast Saaremaa ühisgümnaasiumi lõpetamist suundus õppima Tallinna ülikooli ning lõpetas seal sotsiaaltöö erialal bakalaureusõppes ning andragoogika erialal magistriõpingud. “Minu varasem hariduslik ettevalmistus toetab minu töötamist juhtumikorraldaja ametipositsioonil,” põhjendas Kallas oma kandideerimisotsust ja lisas, et tal on olemas ka sotsiaaltöö valdkonnas töötamiseks vajalikud isikuomadused – avatus, tolerantsus ja kriisiolukorras arukalt tegutsemise võime.

Sihtasutuses Lääne-Saare Kultuur asus 4. jaanuarist tööle Lääne-Saare valla spordijuht Asko Esna, kelle töö põhieesmärk on valla elanike, ametiasutuse ja hallatavate asutuste teenindamine rahvatervise- ja sporditöö-alaselt, tervisealase teabe vahendamine vallas, valla spordivõrgustiku suunamine ja arendamine. Lisaks kuulub tema kohustuste hulka ka spordiürituste traditsioonide jätkamine ja sporditegevuse järjepidevuse arengu tagamine Lääne-Saare vallas.

Asko Esna on sündinud ja kasvanud Pärnus, ent tegutsenud viimased aastad Saaremaal võrkpallitreenerina. Võrreldes eelneva tööga on spordijuhi ametikoht Esna sõnul mitmekülgsem ja seotud suurema sihtrühmaga. “Enim teeb rõõmu see, et saan tutvuda paljude uute inimestega ja näha spordielu teistsuguse nurga alt,” võttis Asko uued ametirõõmud kokku.

Merike Lipu

Print Friendly, PDF & Email