MUHU UUDISED: Uut ja moekast vuastat

Ikka terit ja kõike kõege paramad uie alan vuasta sihes. Juu nüid ometiks kõikide inged rahul oo, sest tali oo lõpuks kätte jõudn. Nõnna kut vuasta pihta akkas, nõnna virutas selle raadlaasi kohe tüki muad allapoole nulli. Neh ja sõuke pisike paras lumekõhve oo kua. Nõnna et kenad talve nautimist, kulla munuksed. Kisse tiab kavvakest seda oo. Sui tulli ja olli nii pisku aega, et es suan arugid, et üldse oleks oln.

Neh siikohtas mool tuleb miele sie muistne komme, et uievuasta omingust poolne aeg tulli lastel kodu vagusi olla. Seevuasta läks küll nõnna, et sedaaegu es sünnigid masu jalga uksest välja tõstma. Äkist olli nii tulisema külm ja vilu, et põle siadust. Aga selle vilu ilmaga olli kole ea köökis koldeaukus istu ja piisi pial sooja õlut vaarita. Oo ikka sie muhulane tark, et ta nõukse keedusse oo omale välja mõtlen. Neh ja selle seitsme süömakorra piale, mis uievuasta üöse sai ää süödud, oo soe õlut just ainumas, midast kolm järgmist pääva ea larpida oo. Neh, natusse võib ju muud põlast kõrvaseks võtta kua, aga tähtsust just põle.

Neh ja seda tulevärki, mis iga uie vuasta üöse vastu taevast lastasse, seda oo ikka korralt rohkem. Taevaparras olli oma veerand tundi nii kiri kut jõulupuu kambri nurkas. Ja juu sie vuasta tuleb siis niisamma uhke, sadat kirja-karva, kut sie tulevärk olli.

Eele olli juba kolmekuningapäe. Aga kõik pühade pidud põle ikka viel ää pietud mitte. Neh viimased pidu korraldajad oo ikka igavuasta oln nie Külasema rahvas. Ja nõnna siis sedakorda kua. Nende uie vuasta pidu oo laupa, ühessanda jaanuari õhta, kellu seitsmest Koguva Vanatoal. Pisike ieskava oo laanis ja kaheeuruseid õnneloosi piletime suab omale soeta. Neh, et siis näeb, mis kua võiduks oo. Ja tansimuusikad tuleb ülemualt tegema Marek Kukk. Süömad ja juomad suab sialtsammast Vanatoalt omale osta. Ja pidule lastasse sisse kolme euru iest. Nõnna et aage aga ennassimi korra viel piduse. Muedu ju oo nõuke asi, et vuastas oo paljast kahed pühad – jõulud ja juanipäe. Neid võib ju siis mõlemaid mitu nädalt ühtejärge pidada kua. Et siis jälle argibese eluga edasi suab minna.

Nõnna et kenat pühade jätku ikka viel ja olge munuksed!

 

Print Friendly, PDF & Email