2015. aasta hajaasustuse programmi kokkuvõte

30. septembril 2015 lõppes hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Lääne-Saare vallavalitsusele laekus 63 taotlust. Täies maksumuses toetatakse 33 taotlust, ühele taotlusele määrati osaline toetus. Programmi kogumaht on
168 216,47 €, sh riigipoolne toetus 50 000 €, kohaliku omavalitsuse toetus 54 907,44 € ja taotlejate omafinantseering 63 309,03 €.

Toetust sai 23 veesüsteemi valdkonna tegevust, 18 kanalisatsiooni valdkonna tegevust ja üks juurdepääsutee. 16 toetuse saanud leibkonnas elab alaealisi lapsi.

Taotlusi hinnati neljapunktisüsteemis. Hindamiskriteeriumid olid: investeeringu vajalikkus, tegevuste ja kulude põhjendus, kasusaajate arv (sh alaealiste olemasolu leibkonnas), investeeringu maksumus kasusaaja kohta ning leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus. Esitatud taotluste kaalutud keskmine hinne pidi olema vähemalt 2,5 punkti. Toetusesaajate lõplik nimekiri selgus taotlustele antud punktide pingerea alusel. Toetuse saanud taotluste nimekirja leiab Lääne-Saare valla kodulehelt. 2015. aastal toetusest ilmajäänud taotlejatel soovitame kindlasti uuesti osaleda järgmises taotlusvoorus.

Print Friendly, PDF & Email