LUGEJA KÜSIB

Arvestan töötajale, kes saab töötasu alammäära, detsembrikuu töötasu, mille väljamakse toimub 7. jaanuaril. Töötasu alammäär suurenes jaanuaris. Seega, kas arvestan detsembri töötasu uue või vana alammäära järgi?

Vastab tööinspektsiooni töösuhete nõustamistalituse juhataja Anni Raigna:

Töölepingu seaduse kohaselt ei tohi töö eest makstav tasu olla väiksem kui vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäär. Kuigi pooled on vabad kokku leppima neile sobivas töötasu suuruses ja selle arvestamise alustes, ei tohi töötajale maksta vähem kui kehtestatud töötasu alammäärale vastav summa.

Töötasu alammäär on 1. jaanuarist 2016 täistööaja korral 430 eurot kuus ja tunnitasu alammäär 2,54 eurot.

Kuna detsembri töötasu on välja teenitud enne 1. jaanuarit 2016, arvestatakse detsembrikuu töötasu veel vana alammäära alusel – kuutasu 390 eurot, tunnitasu 2,34 eurot. Küll aga tuleb töötasu makstes arvestada aasta alguses kehtima hakanud uute maksumääradega. 2016. aastal kehtivate maksumäärade kohta leiate informatsiooni maksu- ja tolliameti kodulehelt www.emta.ee/
index.php?id=37532
.

Print Friendly, PDF & Email