AVALIK KIRI: Ärge suurendage ääremaastumist! (1)

Eesti haigekassa saatis 3. novembril kõikidele haiglavõrgu arengukava üldhaiglatele kirja 2016. aastaks eriarstiabis planeeritavate lepingute muudatusettepanekutega. Uuest aastast kavandatakse vähendada üldhaiglatest ostetavate ravijuhtude arvu ja rahastamise mahtu.

Väidetavalt on muudatuste üks eesmärk konkreetsete arstlike erialade pakkumise edasine ühtlustamine haigekassa lepingutes. Seetõttu soovitakse üldhaiglate lepingutest seal seni olnud III taseme erialade liikumist kõrgema etapi haiglatesse.

Plaani kohaselt võtab lepingu mahud üle võrgustav haigla või piirkonna kindlustatuid teenindav regionaal- või keskhaigla, kellele haigekassa teeb ettepaneku sõlmida leping planeeritud erialade/mahtude osas ambulatoorsete vastuvõttude korraldamiseks maakonnas kohapeal.

Juhime tähelepanu asjaolule, et planeeritava muudatusega haigekassa kulud ei vähene, küll aga koondub eriarstiabi teenuste osutamine regionaalhaiglatesse. Sellega seoses suurenevad patsientide kulud nii rahaliselt kui ka ajaliselt.

Muudatused ei aita kaasa arstiabi kättesaadavuse ühtlustamisele, vaid vähendavad ambulatoorse eriarstiabi kättesaadavust maakondades veelgi ja suurendavad solidaarse süsteemi sisest ebavõrdsust. Enamike maakondade elanike jaoks on eriarstiabi ambulatoorne kättesaadavus väiksem kui Eestis keskmiselt. Lepingu muudatuste mõjul suureneb see erinevus veelgi. Eriarstide võimalik vähenemine avaldab negatiivset mõju ka statsionaarsele ja päevaravile.

Muudatuste pakutud kujul elluviimine vähendab oluliselt üldhaiglate tulude mahtu. Samas jäävad haiglate (hoonete) ülalpidamiskulud endiseks. Kaasnevad täiendavad kulud.

Maakonnahaiglate olukord on senigi olnud üsna ebastabiilne, planeeritavad muudatused suurendavad seda veelgi. Arstiabi kättesaadavuse vähendamine suurendab ääremaastumist ja elanikkonna vähenemist maapiirkondades.

Peame vajalikuks korraldada läbirääkimisi, kuhu oleks kaasatud üldhaiglad, maavalitsused ja omavalitsusliidud. Selgemini tuleks defineerida eesmärk, mida tahetakse saavutada, ja mis on need kriteeriumid, millega tulemust mõõdetakse.

Lühendatud kujul maavanemate pöördumisest ministri ja haigekassa poole.

Loe ka https://arhiiv.saartehaal.ee/2016/01/06/haigekassa-nusib-ravimahte/

Print Friendly, PDF & Email