Leisi vald küsib Elektrilevilt kahjutasu (6)

Leisi vald esitas võrguettevõttele Elektrilevi OÜ 875,80 euro suuruse kahjunõude Metsküla seltsimajas tormi tõttu rivist välja läinud elektriseadmete remondikulude katteks. Võrguettevõte pole nõus kahju hüvitama.

4.–7. detsembrini väldanud sagedaste elektrikatkestuste ja pinge kõikumiste tõttu langesid Metsküla seltsimajas rivist välja hoonet küttev maasoojuspump ning maja tuletõrje- ja valvesignalisatsioonisüsteemid, mille kordategemine läheb maksma 875,80 eurot. Kui maaküte juba töötab, siis signalisatsioonisüsteemid saavad töökorda sel nädalal.

Remondikulude katteks esitas Leisi vald kahjunõude Elektrilevi OÜ-le, kuid võrguettevõte hinnangul oli detsembri alguse tormi puhul tegu erakorralise sündmusega, sest tuule kiirus ületas jaotusvõrgu projekteerimisnorme (25 m/s). “Tormi ajal kahjusid põhjustanud rikked olid tingitud ilmastikuoludest, mida võrguettevõtja ei saanud ennetada ega ära hoida, ning neid käsitletakse vääramatu jõu põhjustatud sündmustena, mistõttu Elektrilevi OÜ ei saa tekkinud kahjude eest vastutada,” vastas Leisi valla kahjunõudele Elektrilevi kliendipöördumiste halduse spetsialist Rein Õunapuu.

Metsküla seltsimaja elektrikatkestused olid põhjustatud riketest Laugu keskpingeliinil, kus jaotusvõrgu projekteerimisnorme ületanud tormituuled murdsid mitmes liinilõigus puid liinile.

Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep Elektrilevi põhjendusega tingimusteta rahule ei jää. Vallavanema sõnul tekib küsimus, kas 25 m/s on Saaremaa kohta tõesti nii haruldane tuule kiirus, et seda võiks pidada vääramatuks jõuks. Asjasse selguse toomiseks on vallavanem pöördunud juristi poole, kuid vastust veel saanud ei ole. Otsusega mittenõustumise korral saab vald pöörduda erikomisjoni poole ja sõltuvalt juristi nõuandest võib vald kahjutasu taotlemist ka jätkata.

 

Print Friendly, PDF & Email