Riigigümnaasiumi eriti ei soovita (5)

Kuressaare linnavolikogu esimehe kokkukutsutud töögrupp koolikorralduse arutamiseks lõpetas oma töö uuringuga ja 11 ettepanekuga.

Enne jõule toimunud linnavolikogu koosolekul tutvustas töögruppi juhtinud Toomas Takkis tulemusi. Koos käidi poole aasta jooksul kuuel korral ja esmalt koostati 51 küsimust haridusministeeriumi ametnikele, millele saadi ka vastused.

Maakonna koolides läbiviidud uuringute põhjal selgus, et enamus riigigümnaasiumi ideed ei toeta.

Orissaarest vastati, et gümnaasiumihariduse andmist kohapeal jätkatakse igal juhul, vajadusel ka näiteks riigigümnaasiumi filiaalina.

Leisi keskkoolist teatati, et seisukohtade avaldamine riigigümnaasiumi osas jäi kehvaks. Seda põhjusel, et neil oli omadega seal niigi palju tegemist. Teadupoolest on Leisi keskkooli üle ja ümber viimastel aastatel palju vaidlusi käinud. Samas arvati, et lõpptulemusena surub riik oma gümnaasiumi tegemise soovi ikkagi läbi ning sellega võitlemine on sama kui tuuleveskitega sõdida.  Kuressaare Vanalinna koolis läbiviidud uuring näitas, et 2/3 on riigigümnaasiumi rajamise vastu.

Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi puhul toodi välja erinevad tulemused. Õpilaste seisukoht on, et tuleks säilitada olemasolevad gümnaasiumid ja kindlasti ka täiskasvanute gümnaasium. Õpetajad leidsid, et riigigümnaasiumi võiks teha ühe praeguse olemasoleva gümnaasiumi baasil, lisaks oleks linnas kaks põhikooli ja KTG. Hoolekogu arvates võiks maakonnas olla üks gümnaasium linnas, üks maal ja KTG.

Kuressaare gümnaasiumi hoolekogu on läbiviidud küsitluse tulemusena otsustanud riigigümnaasiumi loomist mitte toetada. Saaremaa ühisgümnaasiumi hoolekogu on öelnud, et praegu on veel liiga vähe infot seisu­koha kujundamiseks.

Töögrupp koostas 11 ettepanekut, mis sisaldavad peamiselt ideid erinevate mahukate uuringute ja analüüside korraldamiseks. Toomas Takkise sõnul peaks riigigümnaasiumi teemaga edasi tegelema Kuressaare linnavalitsuse haridusosakond.

Linnavolinik Argo Kirss avaldas arvamust, et töögrupp tegi küll kaks aastat tööd, kuid teadmiste koha pealt ollakse sisuliselt samas paigas, kus toona alustades.

 

Print Friendly, PDF & Email