MUHU UUDISED: Ikka tüöd ja terist

Muhulane oo arjun irmsast tüöd rügama. Aga neh, sii pisikse paese suarelataka pial muudmoodi ing sihes ep seesakskid.

Ma ole oma eluaegas näin ui kui mitut üle ühessakümne vuastast muhu nänne ja kui mõne nõukse kääst uurida, et mise varal taa nii vanaks suan oo, siis vastus oo oln kõikidel just ühesugune – ikka suure ja raske tüöga. Neh, et kui tüõ põle ää tapn, siis ta oo ikka tugevamaks tein inimese terisse.

Ja tüöd tihasse sii ikka ja viel. Ja selle naal sie elu sii edasi lähäbkid. Ja seda põle kua karta, et kiegid ennast tüöga ää tapab, sest muhulane oskab ka õiged aegu puhata ja pidu pidada. Neh, seevuasta olli seda easte nähe. Ma karda, et põle ühtegid muhulast oln, kis põleks miskitpidi selle juubelivuasta sihes mõne sündmusega siotud oln mitte. Ikka kõik oo oma osa sisse pannud.

Ja tulisema kena oo, et kõik vihtuvad kampas tüöd tiha ja pidu kua pidada. Kas sie oo siis nüid kampa- või kogukonna vaim, sie põlegid tähtis, mis rahva sedaviisi seltsis toemetama aab. Muhulased oidvad kokku. Elagu nad just kus ilma otsas tahes. Ja muhu kielt ep unata nad kua ää mitte. Vahest oo irmus kole kena jälle lugeda kui üks Muhu tüdrik, Katrin, oma elust mõne sõna kirjutab. Ise elab Austraalias, aga omast elust riagib ikka muhu kieles kua.

Üks asi oo viel, mis muhulasi kangest kokku oidma paneb. Sie oo sie, kui mõni asi või inimene muhulaste inge täis aab. Olga nie siis vad laulvad ja lendvad tuulikuehitajad või aldusrehvorm. Põle mina viel kuuln, et sii suare pial kiegid oleks nende kahe kohe kua mõne munukse sõna ütlen. Nõnna et oidku nie asjad siit küll kohe kole kaugele. Muhulane oo küll pitka kannatusega, aga kui ta ing juba korra oo täis aetud, siis oja piip ja rillid. Sest seda ep tia, misega sõuke asi lõppeda võib. Seda oo ikka vahest juhtun kua ja kis nüid miele tuletab, siis suab aru, et ennemini võib karu kesktalve aegus une pialt üles aada, kut muhulase korra välja vihasta.

Neh, et mis siis sii vuasta lõppus viel ead soovima piaks. Et ikka uie vuasta tüöd rahvale jäguks, mis leva lava piale annab ja et ikka teris käe seesaks. Neh, ja muidugid, et olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email