Komandandi-Rootsi “pudelikael” kaob

KOLEMAJA LÕPP: Komandandi 11A kinnistul asunud lagunenud elamu tõmmati maha tänavu märtsikuus. Juba siis teatas linnavalitsus, et tahab kinnistu arvelt tänavat laiendada. Tambet Allik

KOLEMAJA LÕPP: Komandandi 11A kinnistul asunud lagunenud elamu tõmmati maha tänavu märtsikuus. Juba siis teatas linnavalitsus, et tahab kinnistu arvelt tänavat laiendada.
TAMBET ALLIK

Muinsuskaitseamet andis lõpuks loa muuta kunagise kolemaja kinnistu piire, mis võimaldab Komandandi ja Rootsi tänava ristumiskohal välja ehitada normaalsetes mõõtmetes sõidu- ja kõnnitee.

Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker ütles Saarte Häälele, et kõigepealt tuleb teha maakorralduslikud toimingud, millega määratakse maaüksuste uued piirid. Pärast seda saab tänava laiendusega edasi minna.

“Saavutatud on linnavalitsuse esialgselt püstitatud eesmärk, mille nimel kulutati eraomandis oleva hoone lammutamiseks linna rahalisi vahendeid,” märkis Mäeker, kes tänava laiendamise maksumust eile veel kommenteerida ei osanud.

Linn soovis Rootsi tänava laiendamiseks Komandandi 11A kinnistu piire muuta juba märtsikuus, kuid muinsuskaitse ei pidanud siis seda põhjendatuks, viidates aprillis saadetud vastuses, et ristmiku laiendamine kõnealuse krundi arvelt muudab autode liikumiskiiruse teelõigul suuremaks ja vaated korrusmajadele avatumaks.

“Kitsad tänavad on vanalinna miljööle iseloomulikud ning ühes sellega moodustas kogu Rootsi ja Komandandi tänava nurga hoonestus tasakaalustatud mahulise kompostitsooni, millest tuleb lähtuda ka edaspidi,” selgitas amet.

Vastus linnavalitsust ei rahuldanud ja teemaga tegeldi edasi. 8. detsembril pöördus linnapea Madis Kallas uuesti muinsuskaitseameti ja ka kultuuriminister Indrek Saare poole sooviga “pudelikaela” probleem lahendada.

Muu hulgas märgib linnapea oma kirjas, et krundi piiride muutmine on vajalik lähtuvalt tänapäevasest linnasituatsioonist, kus kõnealust ristmikku läbib igapäevaselt aktiivne auto- kui ka jalakäijate liiklus. Kruntide piiride muutmine aitaks ka suunata veel enam autosid mööda Kuressaare kesklinnast ja vähendaks sellega autode liikumist Kuressaare ajaloolisel keskväljakul.

Linnavalitsus ei nõustu ka asjaoluga, et antud koha miljöö seatakse olulisemaks kui elanike ohutus. “Kuna kinnistu omanik ei oska prognoosida, millal krundi hoonestamine võiks kõne alla tulla, ei soovi kohalik omavalitsus viivitada tänava liikluskoormuse sujuvamaks ja liiklusohutumaks muutmisega,” kirjutas linnapea.

Uue hoonestuse rajamisel Komandandi 11A kinnistule on linnavalitsuse hinnangul võimalik järgida muinsuskaitseameti soovitusi, sh sulgeda uuesti vähemalt osaliselt vaade nõukogudeaegsele korterelamule ning taastada tasakaalustatud mahuline kompositsioon Komandandi ja Rootsi tänava nurgal. “Vähemtähtis ei ole ka fakt, et ülejäänud osal on Rootsi tänavat juba erinevatel ajajärkudel hoonete rajamisel laiendatud,” märgib linnapea Kallas.

Nädal hiljem oli küsimus uuesti muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjonis, kes seekord Kuressaare põhjendusi aktsepteeris ja andis taotlusele kinnistupiire muuta oma nõusoleku.

Print Friendly, PDF & Email