VALLAVANEMA VEERG: Aastaring täis

Uskumatult kiiresti lendab aeg. Juba on aasta möödas päevast, mil kogunes esimest korda Lääne-Saare valla volikogu.

Meie ühinemisel on silma teravalt peal hoitud ja samas oleme ka ise pidanud Eesti teistes piirkondades oma kogemust tutvustamas käima. Haldusreform on saanud vabariigi valitsuse prioriteediks ja ka Saaremaal pole see protsess oma loogilisse lõppu veel jõudnud.

2015. aasta on olnud tekkinud Lääne-Saare vallale kohanemise aasta. Vallavalitsuse tegevuses oleme lähtunud sellest, et vald on üks tervik ja olulised traditsioonid piirkondades säiliksid.

Kuna jõulud on aeg, kus meenutatakse tehtut ja saavutatut, siis väike lühikokkuvõte ka vallavanema poolt.

Olulistest investeeringutest 2015. aastal tõstaksin esile Lümanda põhikooli ja Aste lasteaia õlikatelde vahetamise soojuspumpadega süsteemi vastu. See muudatus võimaldab kokku hoida küttekuludelt. Suurimad investeeringud on aga muidugi Kuressaare–Vaivere kergliiklustee ehitus ja Saaremaa Valsi hoone ost valla hooldekodu rajamiseks. Mõlemate investeeringute lõplik valmimine jääb küll 2016. aastasse.

Oleme alustanud ka Kärla rahvamaja ehitamise ettevalmistamist ning siin on 2016. aastal oodata läbimurret ehk täpsemalt öeldes nurgakivi panekut.

Täna võib öelda ka seda, et nn haridusruumi saaga saab jõuludeks ühele poole, sest oleme oma naabri Kuressaare linnaga jõudnud lõpuks kokkuleppele, kus Lääne-Saare valla Kuressaare lähiümbruses elavatele lastele on tagatud taas võrdne kohtlemine Kuressaare linna lastega. Rääkides lastest ja jõuludest, siis on see parim, mida üks vald saab oma lastele teha – tagada neile lasteaia ja koolikohtade olemasolu.

Hea meel on kokkuvõttes ka selle üle, et valla ametnikud on suurenenud töökoormusega kohanenud ja allasutuste koostöö on käima läinud. Tore on kogeda, et varasema omaette nokitsemise asemel hakkavad tekkima ühised üritused ja projektid. See on see, millele sai panustatud ka ühinemisel, sest koos tehes tulevad paremad ideed ja tulemused.

Lõpetuseks väike jõulusalm:

Nähti sõitmas jõulusaane,

sihiks oli Lääne-Saare.

Põhjatäht neil suunda näitas,

kiirelt kohale nad aitas.

Kuid kas saanis kingid sees,

seda teab vaid jõulumees.

Häid jõule ja edukat uut aastat meile kõigile!

Andres Tinno

 

Print Friendly, PDF & Email