NOORTE VOLIKOGU TEGUTSEB: Noorte ringreis oma vallas

Meistrikojas tegutsemas: Sander Õispuu, Raul Vahter, Paul-Mark Pihl. EISI KLAAS

Meistrikojas tegutsemas: Sander Õispuu, Raul Vahter, Paul-Mark Pihl.
EISI KLAAS

Novembri viimasel ja detsembri esimestel päevadel sai teoks Lääne-Saare valla noortevolikogu esimene projekt Promobuss. Nimelt sõitsime oma liikmetega mööda valda ringi: käisime Kärlal, Lümandas, Astes ja Upal.

Tutvustasime Lääne-Saare valla noortele nii meie noortevolikogu tegemisi kui ka osaluskogu tegevust üldisemalt. Tõime näiteid üle Eesti noortevolikogude poolt tehtust ja uurisime, mida vajaksid meie oma noored. Samuti oli meil soov panna noori nägema rohkem võimalusi kaasa lüüa kogukonna ja ühiskondlikus tegevuses – tahtsime näidata, et nende arvamuse vastu tuntakse suurt huvi ja see läheb meile korda.

Kohtusime rohkem kui saja noorega. Pikemalt peatus ning mõne liikmega suhtles ja vestles umbes 70 noort. Korraldasime võistlusi ja nuputamismänge ning jagasime meeneid. Lisaks korraldasime Facebookis võistluse, kus noored pidid Lääne-Saare noortevolikogu logoga või logo omava tootega pilti tegema ning sealjuures kaasama vähemalt ühe noortevolikogu liikme.

Vääriliste ja lahedate auhindade võitjad selgitati loosi teel. Auhindadeks olid kaks akupanka, suured kõrvaklapid ja kaasaskantav kõlar. Võitjateks osutusid Gerli Rakaselg, Henry Sillart, Kaspar Sai ja Glaudia Vahter. Meiega tuuritas kaasa ka kaks külalist, Anneli Meisterson ja Maikel Lätt, kes rääkisid oma kogemustest seoses noortekogude ja noorsootööga. Aitäh ka neile!

Üks eesmärk oli kindlasti tekitada vähemalt 14-aastastes ka sellist huvi, mis viiks meie liikmeks astumiseni ja see meil ka õnnestus. Kokku saime 12 uut liikmekandidaati.

Edaspidi on plaanis külastada ka linnas asuvaid koole, sest vastuvõtt oli igal pool soe ja soovitati kindlasti ka linnas õppivate noortega vestlema minna.

Samuti tõstis see ringreis juba olemasolevate liikmete motivatsiooni ning andis teadmisi, millele toetudes nüüd veelgi hoogsamalt jätkata.

Andra Kuivjõgi, Eneliis Laak ja Merle Simmer


Osaluskogulasest päkapikuks!

Juba 10. detsembril leidsid Lääne-Saare valle noortevolikogu uuteks liikmeteks soovijad ühise aja, et külastada Kuressaare raekeldris tegutsevat Päkapiku meistrikoda. Kõigile sobivat aega on teadupärast väga keeruline leida, kuid kuna meid siiski kümmekond sinna raekeldrisse kokku tuli, võib käigu väga õnnestunuks lugeda.

Meistrikojas kõlasid jõululaulud, põlesid küünlad ja rippusid kaunistused – õhkkond oli tehtud väga mõnusaks ning piparkoogilõhn meelitas juba väljas trepil.

Meistrikojas oli võimalus küpsetada ja kaunistada piparkooke ning meisterdada jõuluehteid. Missugune suurepärane võimalus tuua oma päeva jõuluhõngu, olenemata sellest, kui noor, vana või asjalik ja toimekas sa oled! Vahepeal peab end lihtsalt lõdvaks laskma ja vooluga kaasa minema.

Kokkusaamise suur eesmärk oli see, et erinevate piirkondade noored saaksid omavahel rohkem tuttavaks ja hakkaksid end üksteise seltsis mugavalt tundma, et uuel aastal hoogsalt ja julgelt noortevolikogu tegemistes kaasa lüüa. Nii meie kui ka noorte emotsioonid külaskäigust on vaid positiivsed.

Deisi Klaas, Merle Simmer

 

Print Friendly, PDF & Email