Kuressaare linna võimuliit taltsutab tõrksat opositsiooni (21)

LIIGA AKTIIVSED: Linnavalitsus põhejndab põhimääruse muutmist sellega, et linnavolikogus on töö läinud palju aktiivsemaks. Teisisõnu on tekkinud töötav opositsioon. Selle ühtedeks eestvedajateks on Jüri Kuusk (vasakul) ja Jaanus Tamkivi. RAUL VINNI

LIIGA AKTIIVSED: Linnavalitsus põhejndab põhimääruse muutmist sellega, et linnavolikogus on töö läinud palju aktiivsemaks. Teisisõnu on tekkinud töötav opositsioon. Selle ühtedeks eestvedajateks on Jüri Kuusk (vasakul) ja Jaanus Tamkivi.
RAUL VINNI

Kuressaare võimuliit tõmbab tülikaks muutunud opositsioonile päitsed pähe ja võtab neilt ühe vähestest seaduslikest tööriistadest – võimaluse volikogu otsuste eelnõusid fraktsiooni nõudmisel teisele või kolmandale lugemisele saata.

Täna linnavolikogus arutusele tuleva linna põhimääruse muutmise eelnõu üks punkt puudutab õigusaktide menetlemist volikogu istungil, täpsemalt põhimääruse 27. paragrahvi teist lõiget ja selle redigeerimist nii, et volikogu eelnõude teisele või kolmandale lugemisele saatmine otsustatakse edaspidi hääletamisega. Praegu kehtiva redaktsiooni järgi arutatakse küsimust kahel lugemisel muu hulgas juhul, kui seda nõuab vähemalt üks volikogu komisjon või fraktsioon või üks kolmandik volikogu liikmete arvust.

Kõnealune punkt osutus IRL-i ja sotside koalitsiooni jaoks komistuskiviks novembrikuisel volikogu istungil, kus opositsiooniline Reformierakond nn turismireformi ehk turismi MTÜ asutamise otsuse “põhja lasi”. Koalitsioon oli kindel, et otsuse tegemiseks vajalikud hääled on ilusasti koos, kuid jättis kahe silma vahele otsuse teisele lugemisele saatmise võimaluse, mida opositsioon ka kasutas.

“See on ärategemine,” kommenteeris põhimääruse muutmist volikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Jaanus Tamkivi. “Teisele lugemisele lükkamine oli igati põhjendatud ja me ei ole seda võimalust kindlasti kuritarvitanud,” märkis ta. “Nüüd üritatakse seda võimalust aga põhimäärusest välja lõigata. Head muljet see igatahes ei jäta.”

Tamkivi avaldas lootust, et arutelu kõnealusel teemal tuleb tõsine. “Põhimääruse muutmine toimub õnneks kahel lugemisel, mistõttu saame seda korralikult lahata. Ja selguse, millised need põhjendused ikkagi on,” sõnas ta, lisades, et linna põhimäärust muudeti alles aasta tagasi, nüüd on aga vaja seda miskipärast äkki uuesti teha.

“Pigem on küsimus hoopis selles, et volikogus lähebki väga palju asju läbi ühe lugemisega, kuigi tõsisemaid küsimusi tasuks just mitmel lugemisel arutada. Nüüd minnakse aga teist teed. Kui suur osa volikogust isegi näeb, et asi tahaks veel arutamist, tehakse ikka jõuga ära,” tõdes ta.

Põhimääruse muutmise eelnõus näeb Tamkivi veel teistki kitsaskohta. See puudutab volikogu eestseisuse õigusi. Põhimääruse järgi peab õigusakti eelnõu olema volikogu esimehele esitatud hiljemalt 15 kalendripäeva enne istungi algust. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 43 lõige 3 sätestab omakorda, et hiljem kui neli päeva enne volikogu istungit ühtegi uut punkti istungi päevakorda lisada ei saa.

Ometi on Kuressaare volikogus Tamkivi kinnitusel süstemaatiliselt tehtud otsuseid, mille eelnõud on jõudnud rahvasaadikuteni n-ö viimasel minutil. Eelnõud on esitanud volikogu eestseisus. “Vahetult enne volikogu istungit korraldatakse eestseisuse istung, kus lisatakse volikogu istungi päevakorda paar-kolm uut punkti. Niisugust asja aga olla ei tohi,” selgitas Tamkivi, kelle sõnul on selliselt päevakorda võetud punktid seadusevastased.

“Eestseisus vaatab põhimääruse kohaselt päevakorra läbi, kuid see ei tähenda, et ta võiks lisada uusi punkte. See on ehmatav, aga selliseid otsusepunkte on kahe aasta jooksul olnud veerandsada,” rääkis Tamkivi. Linna põhimääruse muudatusega tahetakse see praktika aga seadustada ja anda eestseisusele õigus võtta menetlusse eelnõud, mida ei ole arutanud volikogu komisjon ning mis on volikogule esitatud “põhjendatult kiireloomulisena” ehk siis vähem kui 15 kalendripäeva enne istungi algust. “See on olnud Hanso valitsusega tulnud tavapärane praktika. Tõsine segadus, mis selle tulemusena võib tekkida,” sõnas Tamkivi ja lisas, et kavatseb volikogu esimehele esitada ka vastavasisulise märgukirja.

Linnavolikogu esimees Toomas Takkis ütles Saarte Häälele, et põhimääruse muutmisega kiirustama kindlasti ei hakata. Kõik poolt- ja vastuargumendid on kindlasti plaanis põhjalikult läbi kaaluda ja arvesse võtta. “Teisele lugemisele võib see küsimus tulla ehk alles tuleva aasta veebruarikuus,” märkis ta, lisades, et vajadus volikogu töö sujuvamaks korraldamiseks põhimäärust muuta on ilmne, mida kinnitavad volikogu istungite käigus vähehaaval ilmnenud kitsaskohad.

Print Friendly, PDF & Email