Külaelukomisjoni väljasõit 14. detsembril

Et külaelukomisjoni liikmeid paremini kurssi viia Lääne-Saare valla külaseltside ja külavanemate tegemiste-toimetustega, oli komisjonil juba pikalt plaanis korraldada istung väljaspool vallamaja mõnes küla- või rahvamajas. Seekord tegi otsa lahti komisjoni liige Kaja Juulik, kes kutsus meid Karala külamajja istungit pidama.

Kaja on ise ka Karala külavanem ja MTÜ Saaremaa Kodukant juhatuse esimees ning ühtlasi ka külamaja perenaine. Et muuta väljasõitu veel huvitavamaks, otsustasime külastada ka Kärla ja Lümanda kohalikku teeninduskeskust ehk endisi vallamaju ning vaadata, kuidas seal on elu muutunud pärast valdade ühinemist, ja uurida nende keskuste vajalikkust.

Alustasime Kärla teeninduskeskusest, kus Toomas Raun meid lahkelt vastu võttis ja tutvustas põgusalt keskuse töid ja tegemisi. Maja on väga õdus ja töö käib seal iga päev.

Samas majas asub ka raamatukogu ja kui esiti ehmatasime, et kas tõesti korraldati meie vastuvõtt nii uhkelt, et tellitud on flöödiorkester, siis paraku päris nii see siiski polnud. Tuli välja, et samas majas asub ka Kärla muusikakool, mille õpilaste kena flöödimäng läbi seina kostis.

Selgus, et kohalikud inimesed pöörduvad oma muredega tihti just kohalikku piirkonnapunkti ja saavad sedakaudu suhelda valla keskusega. Järgmiseks sõitsime Lümanda piirkonnapunkti, kus Ilmar Antov meid lahkesti ringkäigule viis. Lümanda teeninduskeskus on tõeline teeninduskeskus sõna kõige otsesemas tähenduses.

Kui esiti seda suurt hoonet vaadata, siis tekib küsimus, kuidas küll on võimalik sellist “lossi” nii väikeses kohas otstarbekalt ära kasutada.

Üllatus oli aga suur, kui ringkäigul ruumides selgus, et igal pool käib vilgas tegevus ja igal ruumil on oma kindel otstarve. Alustades spordisaalist, liikusime edasi muusikatuppa, jõusaali, noorte mängutuppa, toiduvalmistamise õpituppa (kuhu juhatas meid vastupandamatu piparkoogilõhn, lapsed küpsetasid parasjagu piparkooke) jne. Kuni lõpuks jõudsime teatrilavale, mis ei jää oma tehnilise lahendi poolest linnateatri lavale alla.

Igatahes jäi Lümanda teeninduspunktist väga hea mulje ja on kohe päris kindel, et see koht ongi Lümanda keskpunkt. Vaja oleks vaid põhjalikku sanitaarremonti ja loodame siiralt, et euroraha jõuab lõpuks ka valla kaugematesse nurkadesse.

Lõpuks saabusimegi Karala külamajja, kus Kaja ootas meid maitsvate suupistete ja kohviga. Maja on väga ilus ja hubane ja nähtavasti ka väga populaarne, sest külamaja tegevusraamatust võis välja lugeda sel aastal üle saja ürituse. Siis pidasime komisjoni istungi, millel ehk pikemalt ei peatugi, sest selle kohta saab infot meie protokollijalt Terje Ausilt. Kohale olid tulnud ka mõned külavanemad ümberkaudsetest küladest ja nendega vahetasime mõtteid, kuidas motiveerida külavanemaks olemist, mida muuta tulevikus, et suhtlemine valla ja külavanemate vahel muutuks efektiivsemaks.

Siis tuli õhtu tõeline üllatus, kui selgus, et Kaja oli organiseerinud meile esinema kohalikud staarid Teisi ja Tamuri, kes esitasid mõned lood, mis südame soojaks tegid ja nii mõnegi kaasa laulma panid. Oleksin hea meelega ka ise kaasa laulnud, aga olen päris kindel, et sellega oleksin meie õhtu ära rikkunud.

Lõpetuseks tahangi öelda, et mul on äärmiselt hea meel selle väljasõidu üle. Jõudsime inimestele lähemale ning tulevikus ootaks selliseid väljasõite aina rohkem ja kutsuks julgelt osalema ja kuulama külavanemaid ja teisi külaelanikke. Siis saaksime otse rääkida teie muredest, rõõmudest ja ettepanekutest ning edastada selle informatsiooni valla keskusele ja valitsusele. Eriline tänu muidugi Kajale, kes külla kutsus ja sellise vahva koosviibimise korraldas.

Rauno Kuuskor, külaelukomisjoni liige

Print Friendly, PDF & Email