Varjupaika tulnud emasid lastest ei lahutata

Kuressaare linnavalitsus korraldas lihtsustatud hanke ka laste turvakodu teenuse osutamiseks, mida erinevalt senisest, mil nii naised kui ka lapsed võttis vastu varjupaik Laurits, on kavas pakkuma hakata linnale kuuluvas hoones Pikk 2A.

Saarte Hääl küsis linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhatajalt Kairit Lindmäelt, mis saab tulevikus näiteks nendest peredest, kes põgenevad kodust vägivaldse isa eest. Kas pereema saadetakse siis naiste varjupaika, laps(-ed) aga Pikal tänaval asuvasse hoonesse?

“Kui sotsiaalmajja pöördub ohuolukorras olev täiskasvanud naine (kas siis lastega või üksinda), siis tagatakse tema vastuvõtt ja asutakse olukorda lahendama,” vastas Lindmäe, lisades, et ema ja last kindlasti ei lahutata. “Kuna selliseid juhtumeid tuleb Kuressaares ette väga harva, siis on võimalik lahendada olukordi juhtumipõhiselt,” selgitas Lindmäe. “Oluline on reageerida kiiresti.”

Varjupaika Laurits pidava EELK Kuressaare koguduse õpetaja Anti Toplaan leidis samuti, et olukorras, kus laste ja naiste varjupaiga teenust hakatakse uuest aastast osutama erinevates kohtades, tuleb konkreetses olukorras tegutseda juhtumipõhiselt.

“On selge, et kodust ära jooksnud lapse võtab vastu laste varjupaik ja naise vastu suunatud perevägivalla juhtumi korral naiste varjupaik,” lausus Toplaan. “Kui naisega koos peavad turvalisuse huvides kodust lahkuma ka alaealised lapsed, on selleks minu hinnangul parim võimalus naiste varjupaik.”

Print Friendly, PDF & Email