Kihelkonna kolib hooldekodu kooli ja lasteaiaga ühte majja (5)

Novembri viimasel päeval toimunud Kihelkonna vallavolikogu istungil tutvustati volinikele eskiisprojekti, mille järgi vallale kuuluv hooldekodu kolitaks koolimajja.

Vallavanem Raimu Aardam selgitas, et tegu on vaid ühe võimaliku variandiga, mida arutatakse. “Analüüsime erinevaid võimalusi. Eskiisi lasime teha koolimaja ühe korruse kohta. Sellest on näha, kui palju hoolealuseid on sinna võimalik paigutada. Midagi kindlat veel ei ole,” rääkis Aardam, kelle kinnitusel pannakse küsimus ka rahva arutelule.

Vallavanema sõnul ei ole kõrvale heidetud ka senist asukohta, kuid seal on omad mõtlema panevad probleemid. Koolimajas antaks hooldekodule kas teine või kolmas korrus. Lift tuleb maja välisküljele. Lasteaed ja kool on juba praegu ühendatud. Laual oleva ühinemislepingu järgi säiliks Kihelkonnal põhikooli neli klassi ka pärast võimalikku ühinemist.

Aardam pidas tõenäoliseks, et pärast 2017. aastat kolivad ka vallaametnikud koolimajja, sest nii palju ruumi, kui senises vallamajas on, enam ei vajata.

Lõplik otsus hooldekodu kohta tehakse järgmise aasta esimese kvartali jooksul.

Print Friendly, PDF & Email