SEISUKOHT: Reform on pealesurutud sõprus (5)

Olen seisukohal, et tegemist on illusoorse turismireformiga. Hädas olevate üksuste struktuuride ümberkorraldamine on sama mõttekas kui kreenis Titanicu laevalael olevate tooliridade korrastamine. Kuressaare linnavalitsuse arendusosakonna juhataja algatatud “ülalt alla” reformi ettevalmistusprotsessis pole toimunud mitte ühtegi laiapõhjalist ümarlauda, kuhu oleks kaasatud kõikide kohalike omavalitsuste esindajad ja turismiettevõtjad. Kahjuks pole püütud leida efektiivseimat mudelit. Olen seisukohal, et raha põletamist ilma analüüsita pole mõistlik ette võtta. Juba vanarahvas teadis, et enne kui hoonele korsten teha, tuleb vundament laduda.

Saaremaa omavalitsuste liit (SOL) asutas aastal 2008 maakondliku turismikatusorganisatsiooni MTÜ Saarte Turismiarenduskeskus. Lisaks asutas SOL 2010. aastal loodusturismi arendamisega tegeleva ühingu MTÜ Saarte Geopark. Praegu tegeletakse olemasolevatele katustele uue katuse loomisega ehk pealesurutud sõprusega.

Saaremaa patrioodina soovin näha arengut, mis tooks kaasa Saare maakonna külastajate arvu kasvu, turismitulude suurenemise ja märkimisväärse võimekuse rahvusvahelises turismiturunduses. Arvestades praegu tegutsevate organisatsioonide baaseelarveid ja võimalike summade liitmist, ma kahjuks finantsvõimekuse kasvu ei näe. Pigem saab löögi tõrgeteta toimiv, avaliku ja erasektori usalduse pälvinud ning külastajate heakskiidu saanud Kuressaare turismiinfokeskus.

Kindlasti ei ole ma reformi vastu, kuid soovin, et olukorras, kus keegi ei võta vastutust tulemuste eest, saaks valitud toimiv mudel ning tagatud kvaliteetse ja usaldusväärse teenuse pakkumise järjepidevus.

Karmen Paju, Kuressaare turismiinfopunkti juhataja

Loe ka https://arhiiv.saartehaal.ee/2015/12/07/turismijuht-ei-lahe-olematusse-mtu-sse/

Print Friendly, PDF & Email