PRIA kinnitas otsetoetuste ühikumäärad

1. detsembril kinnitas PRIA looma- ja hektaripõhiste otsetoetuste ühikumäärad. Euroopa Komisjon on eraldanud Eestile 2015. a taotletud seitset liiki otsetoetuste maksmiseks kokku 114 378 000 eurot.

Tänavu maikuus toimus pindala- ja loomatoetuste taotlemine uue rahastusperioodi toetusmeetmete reeglite kohaselt, rakendus hulk uusi nõudeid ja toetusi.

“Suurim erinevus varasemaga võrreldes on ühtse pindalatoetuse ehk ÜPT osas,” ütles PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Andrus Rahnu. “2015. aastast saavad kõik maaharijad koos ÜPT-ga ka kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk rohestamise toetust. ÜPT ühikumäär eraldi on tänavu küll madalam kui eelmisel aastal, aga kõigil lisandub ÜPT-le ka rohestamise toetus ja kahe toetuse ühikumäärade summa kokku on võrreldav endise ÜPT-ga.”

Esmakordselt rakendus tänavu ka puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus ja noored põllumajandustootjad võisid saada kuni 39 hektari kohta kõrgema määraga toetust. Euroopa Liit rahastab ka otsetoetusi piimalehma, ammlehma, ute ja kitse väikeste karjade kohta.

Mullu maksti Eestis kolme liiki otsetoetusi ligi 108 mln euro ulatuses, tänavune otsetoetuste eelarve on üle 6 mln euro suurem.

PRIA kehtestab 2015. a otsetoetustele järgmised ühikumäärad:

  • ühtne pindalatoetus – 79,51 eurot/ha;
  • kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus – 36,14 eurot/ha;
  • noore põllumajandustootja toetus – 19,87 eurot/ha kuni 39 ha kohta;
  • puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus – 572,86 eurot/ha;
  • ammlehma kasvatamise otsetoetus – 91,32 eurot/loom;
  • piimalehma kasvatamise otsetoetus – 130,80 eurot/loom;
  • ute ja kitse kasvatamise otsetoetus – 15,88 eurot/loom.

Nendele taotlejatele, kelle osas on kõik kontrollid lõpetatud, kinnitab PRIA otsetoetuste määramise ja taotluste rahuldamata jätmise otsused 10. detsembriks ning toetuste liigiti väljamaksmine algab kuu keskel. “Alustame väljamakseid neile, kelle summadelt pole vaja teha vähendusi ja tasaarveldusi,” kinnitas Andrus Rahnu.

PRIA

Print Friendly, PDF & Email